เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 3 เดือน 21 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ จางเจียเจี้ย 283 พีเรียดจาก จาก 27 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น FTCSXVZ02A - จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิชิตสะพานกระจก ฉางซา 4วัน 3คืน - VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE240978

FTCSXVZ02A - จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิชิตสะพานกระจก ฉางซา 4วัน 3คืน - VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ค. - 30 พ.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,990
ทัวร์วันวิสาขบูชา FTCSXVZ03A - ฉางซา จางเจียเจี้ย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ท่องเที่ยวสองเมืองโบราณ 5วัน4คืน - VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE240977

FTCSXVZ03A - ฉางซา จางเจียเจี้ย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ท่องเที่ยวสองเมืองโบราณ 5วัน4คืน - VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์วันวิสาขบูชา DYGVZ1024 ซุปตาร์...อาณาจักรรัก จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเที่ยง
ทัวร์โค๊ด WRTE241146

DYGVZ1024 ซุปตาร์...อาณาจักรรัก จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเที่ยง

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ค. - 28 มิ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CSX09 VZ เหมาลำฉางซา ZHANGJIAJIE เทพเจ้ามังกรทอง 5D4N (MAY-JUN24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241050

CSX09 VZ เหมาลำฉางซา ZHANGJIAJIE เทพเจ้ามังกรทอง 5D4N (MAY-JUN24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 2 ก.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันวิสาขบูชา DYG04 VZ เหมาลำ ZHANGJIAJIE หัวใจยอดพยัคฆ์V.2 5D4N (MAY-SEP24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241060

DYG04 VZ เหมาลำ ZHANGJIAJIE หัวใจยอดพยัคฆ์V.2 5D4N (MAY-SEP24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ค. - 4 ต.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์วันวิสาขบูชา CVZ77 Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240568

CVZ77 Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร FT-CSXVZ04A-ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน-VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE240956

FT-CSXVZ04A-ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน-VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
4 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์วันวิสาขบูชา CVZ56 จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240621

CVZ56 จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ค. - 30 พ.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา DYGVZ0824 ซุปตาร์...คิดถึงเธอทุกที ที่จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น
ทัวร์โค๊ด WRTE241148

DYGVZ0824 ซุปตาร์...คิดถึงเธอทุกที ที่จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 3 ก.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CVZ777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241210

CVZ777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 4 ก.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม