เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 4 เดือน 1 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ เถาหยวน 3 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา TJX27 Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241196

TJX27 Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 25 ก.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
 Starlux Airlines
เริ่มต้น
20,888