เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 4 เดือน 26 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ภูฏาน 61 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา (PV-BT4D3N-PROMO) BHUTAN 4 DAYS 3 NIGHTS BY B3 49999 THB UPDATE 7 JUN 24
ทัวร์โค๊ด WRTE241411

(PV-BT4D3N-PROMO) BHUTAN 4 DAYS 3 NIGHTS BY B3 49999 THB UPDATE 7 JUN 24

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 30 ก.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
 Calm Air International
เริ่มต้น
49,999
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา (PROMO-PV-BT5D4N-B3-GROUP) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3
ทัวร์โค๊ด WRTE241428

(PROMO-PV-BT5D4N-B3-GROUP) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 15 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
58,888
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา (PV-BT5D4N-B3-GROUP) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3 GROUP
ทัวร์โค๊ด WRTE241463

(PV-BT5D4N-B3-GROUP) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3 GROUP

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
65,555
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร (PV-BT5D4N-B3) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3
ทัวร์โค๊ด WRTE241480

(PV-BT5D4N-B3) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
68,888
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241020

CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 30 ต.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
69,899
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา CB3BT1 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241021

CB3BT1 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 30 ต.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
69,899