เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน 3 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ภูฏาน 7 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันพ่อ (BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์
ทัวร์โค๊ด WRTE230757

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
69,988
ทัวร์วันพ่อ โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)
ทัวร์โค๊ด WRTE232265

โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ -พาโรซอง-ทิมพู-ทาชิโชซอง, ทิมพู, โดซูลา, ปูนาคา, ปูนาคาซอง, ซิมิลาคัง, ทิมพู -สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน, Memorial horten, พระใหญ่เดนดอมา, ซันกังคา
  • -Weekend Market, วัดทักซัง, ดรุกเยลซอง, คิชูลาคัง, พาโร -ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด "ตลาดเมืองพาโร"
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Druk Air
เริ่มต้น
119,900