เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 2 เดือน 19 วัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (Student Exchange in USA)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  AYP (High School Academic Year Program in America) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลอเมริกัน 

Worantex Education ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อเดินทางไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะจัดหาโรงเรียนระดับ High School ในท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ได้ที่
www.thaistudentexchange.com