เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน 3 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทเป 128 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น VZTPE9 TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE233149

VZTPE9 TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
 • อาหารจานเด่น เมนูพระกระโดดกำแพง,
 • ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
เดินทางช่วง
15 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 (44 ช่วงวันเดินทาง)
15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด WRTE233147

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนาวโถว 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูหนาว,นั่งรถไฟปองปอง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์วันพ่อ VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE232682

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 28 ก.พ. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์วันพ่อ VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE232686

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. 66 - 3 มี.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด WRTE231887

ทัวร์เรือสำราญ MSC BELLISSIMA 5 วัน 4 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ นาฮะ , อิชิงากิ , จีหลง
 • นาฮะ , อิชิงากิ , จีหลง
เดินทางช่วง
13 ม.ค. - 26 ก.พ. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
6 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
 Cruise
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด WRTE233063

VZTPE7-1 Taiwan ซากุระ สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 27 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด WRTE233060

VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
21,999
ทัวร์วันพ่อ CI-TPE6 ไต้หวัน ไทเป ไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4D3N BY CI
ทัวร์โค๊ด WRTE231826

CI-TPE6 ไต้หวัน ไทเป ไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4D3N BY CI

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน,แช่น้ำแร่โรงแรม5ดาว,โรงแรม 5 ดาวตลอดทริป
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา
 • อี้จงไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
 China Airlines
เริ่มต้น
23,699
ทัวร์วันพ่อ PJ025-TPE PJ025-TPE Hey Hey Taiwan Taroko ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ไทเป 4 วัน 3 คืน พ.ย. ถึง ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด WRTE231313

PJ025-TPE PJ025-TPE Hey Hey Taiwan Taroko ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ไทเป 4 วัน 3 คืน พ.ย. ถึง ธ.ค.

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
 Thai Airways
เริ่มต้น
26,999
ทัวร์โค๊ด WRTE233001

์New Year 2024 Charter Flight 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5D4N (Bus1)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,อุยานแห่งชาติทาโรโกะ,อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,จินผิงเสี่ยวหลงเปา,กุ้งมังกรซีฟู้ด
 • อาลีซาน,ทาโรโกะ,เหย๋หลิ่ว,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ตลาดตงต้าเหมิน
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
28,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม