เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 9 เดือน 30 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ อัสตันบูล 2 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันพ่อ TURKIYE  TURKISH DELIGHT ตุรกี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
ทัวร์โค๊ด WRTE231559

TURKIYE TURKISH DELIGHT ตุรกี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • ไฮไลท์ อิสตันบูล | สุเหร่าเซนต์โซเฟีย | พระราชวังทอปกาปึ | ฮิปโปโดม | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ชานัคคาเล่ | ม้าไม้จำลองเมืองทรอย | ปามุคคาเล | ปราสาทปุยฝ้าย | เมืองโบราณเฮียราโพลิส | คอนย่า | พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า | คาราวานซาราย | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า | ทะเลสาบนํ้าเค็ม | สุสานอตาเติร์ก
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
31,900
ทัวร์โค๊ด WRTE232749

ตุรกี บินดี พักพรีเมียม 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • ไฮไลท์ อิสตันบูล | เข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช | ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลอง | วิหารอะโครโปลิส | เมืองคูซาดาสึ | ปามุคคาเล | ปราสาทปุยฝ้าย | โบราณเฮียราโพลิส | พิพิธภัณฑ์เมฟลานา | เมืองคัปปาโดเกีย | เมืองเกอเรเม | อังการ่า | สุสานอตาเติร์ก | ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส | ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ฮิปโปโดม | แกรนด์บาซาร์
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Thai Airways
เริ่มต้น
59,999