เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 9 เดือน 30 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ หนานโถว 50 พีเรียดจาก จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันพ่อ VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE232686

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
29 พ.ย. 66 - 3 มี.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์วันพ่อ VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE232682

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 3 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด WRTE233063

VZTPE7-1 Taiwan ซากุระ สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 27 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด WRTE233060

VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
21,999
ทัวร์วันพ่อ CI-TPE6 ไต้หวัน ไทเป ไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4D3N BY CI
ทัวร์โค๊ด WRTE231826

CI-TPE6 ไต้หวัน ไทเป ไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4D3N BY CI

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน,แช่น้ำแร่โรงแรม5ดาว,โรงแรม 5 ดาวตลอดทริป
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา
 • อี้จงไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
 China Airlines
เริ่มต้น
23,699
ทัวร์โค๊ด WRTE233001

์New Year 2024 Charter Flight 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5D4N (Bus1)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,อุยานแห่งชาติทาโรโกะ,อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,จินผิงเสี่ยวหลงเปา,กุ้งมังกรซีฟู้ด
 • อาลีซาน,ทาโรโกะ,เหย๋หลิ่ว,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ตลาดตงต้าเหมิน
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค๊ด WRTE233003

New Year 2024 ชมพลุ Count Down 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ชมพลุCount Down,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,อุยานแห่งชาติทาโรโกะ,อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,จินผิงเสี่ยวหลงเปา,กุ้งมังกรซีฟู้ด
 • อาลีซาน,ทาโรโกะ,เหย๋หลิ่ว,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ตลาดตงต้าเหมิน
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด WRTE232983

Taiwan ทะเลสาบ อาลีซาน เกาสง

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยว 4 เมืองใหญ่,ไทเป,หนานโถว,เจียอี้,เกาสง ชมสวนสันพันปี,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,สถานีรถไฟFormosa Boulevard,ช็อปปิ้ง3ไนท์มาเก็ตดัง
 • อาหารจานเด่น พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา,ชาบู,ปลาประธานาธิบดี,ข้าวมันไก่เจียอี้,อาหารจันแคระ
 • ตึกไทเป101,อนุสรณ์เจียงไคเชค,วัดหลงซาน,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อาลีซาน,นั่งรถไฟชมสวนสน,เกาสง,สถานีรถไฟFormosa Boulevard,เจดียร์เสียมังกร,ไหว้หม่าจู่,ช็อปซีเหมินติง,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
32,999
ทัวร์โค๊ด WRTE232985

Countdown 2024 Taiwan ไทเป ทะเลสาบ เหย๋หลิ่ว

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ Countdownชมพลุข้ามปี 2024,แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,ปลาประธานาธิบดี,สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด,สเต็กจานร้อง+บาร์สลัด
 • ตึกไทเป101,อนุสรณ์เจียงไคเชค,วัดหลงซาน,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
34,999