เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 9 เดือน 30 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ เกาสง 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE232983

Taiwan ทะเลสาบ อาลีซาน เกาสง

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ เที่ยว 4 เมืองใหญ่,ไทเป,หนานโถว,เจียอี้,เกาสง ชมสวนสันพันปี,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,สถานีรถไฟFormosa Boulevard,ช็อปปิ้ง3ไนท์มาเก็ตดัง
  • อาหารจานเด่น พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา,ชาบู,ปลาประธานาธิบดี,ข้าวมันไก่เจียอี้,อาหารจันแคระ
  • ตึกไทเป101,อนุสรณ์เจียงไคเชค,วัดหลงซาน,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อาลีซาน,นั่งรถไฟชมสวนสน,เกาสง,สถานีรถไฟFormosa Boulevard,เจดียร์เสียมังกร,ไหว้หม่าจู่,ช็อปซีเหมินติง,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
32,999