เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 4 เดือน 26 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ฮอยอัน 377 พีเรียดจาก จาก 26 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น FMS-DADVZ002 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Apr-Jul 2024 VZ960-961 (START 9,999.-)
ทัวร์โค๊ด WRTE240083

FMS-DADVZ002 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Apr-Jul 2024 VZ960-961 (START 9,999.-)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
 • อาหารจานเด่น กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 29 ก.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น VFD34 Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240633

VFD34 Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 29 ก.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น DADVZ0624 ซุปตาร์...Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน ไม่นอนบานาฮิลล์ (MAY - OCT 2024) บินเช้า-กลับบ่าย
ทัวร์โค๊ด WRTE241132

DADVZ0624 ซุปตาร์...Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน ไม่นอนบานาฮิลล์ (MAY - OCT 2024) บินเช้า-กลับบ่าย

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 13 ต.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE240771

FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
 • อาหารจานเด่น กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
2 ส.ค. - 25 ต.ค. 67 (19 ช่วงวันเดินทาง)
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร DADFD0524 ซุปตาร์...Danang Shopping ping 4 วัน 3 คืน (MAY-OCT 2024) บินบ่าย-กลับเย็น
ทัวร์โค๊ด WRTE241123

DADFD0524 ซุปตาร์...Danang Shopping ping 4 วัน 3 คืน (MAY-OCT 2024) บินบ่าย-กลับเย็น

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 8 ต.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร DADFD0324 ซุปตาร์...ชุปปี้ดู ดานัง 4 วัน 3 คืน (ไม่นอนบานาฮิลล์) APR-OCT 2024 บินบ่าย-กลับเย็น
ทัวร์โค๊ด WRTE241143

DADFD0324 ซุปตาร์...ชุปปี้ดู ดานัง 4 วัน 3 คืน (ไม่นอนบานาฮิลล์) APR-OCT 2024 บินบ่าย-กลับเย็น

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 15 ต.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 WNVN-CVZ4D-A04_อาหารครบมื้อ_เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ดานัง_4วัน3คืน_AUG-OCT24
ทัวร์โค๊ด WRTE240857

WNVN-CVZ4D-A04_อาหารครบมื้อ_เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ดานัง_4วัน3คืน_AUG-OCT24

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พักบานาฮิลล์ 1 คืน, พักดานัง 2 คืน
 • อาหารจานเด่น แหนมเนือง, กุ้งมังกร, หม้อไฟทะเล, บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์
 • วัดหลินอึ๋ง, MARINA CAFÉ, ชายหาดหมีเคว, ตลาดซุนจ่า, นั่ง Cable Car บานาฮิลล์, สะพานสีทอง, Fantasy Park, Eclipse Square, หมู่บ้านฝรั่งเศส, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, ล่องเรือกระด้ง, วัดนามเซิน, APEC PARK, เมืองโบราณฮอยอาน, สะพานแห่งความรักดานัง, สะพานมังกร, ตลาดฮาน,
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 23 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร DADVZ0524 ซุปตาร์...Say Hi Banahill 4 วัน 3 คืน (นอนบานาฮิลล์) ARP - OCT 2024 บินบ่าย-กลับเย็น
ทัวร์โค๊ด WRTE241151

DADVZ0524 ซุปตาร์...Say Hi Banahill 4 วัน 3 คืน (นอนบานาฮิลล์) ARP - OCT 2024 บินบ่าย-กลับเย็น

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 22 ต.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร CFDD3 ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน FD (APR-OCT24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241035

CFDD3 ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน FD (APR-OCT24)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 28 ต.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,899
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร FMS-BANAVZ002 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4D3N By VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE240088

FMS-BANAVZ002 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4D3N By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลล์, หม้อไฟทะเล+กุ้งมังกร
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 21 ก.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม