เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 9 เดือน 30 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์อิหร่าน 3 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE231767

(IRA-EI8D5N-QR) THE EXPLORER IRAN (อิหร่าน) QR 8D5N 28 DEC - 04 JAN 23 UPDATE16JUN23

  • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Qatar Airways
เริ่มต้น
68,988
ทัวร์วันพ่อ KME130911-EK MYSTERIOUS IRAN SHIRAZ YAZD ISFAHAN TEHRAN 9D 6N
ทัวร์โค๊ด WRTE232628

KME130911-EK MYSTERIOUS IRAN SHIRAZ YAZD ISFAHAN TEHRAN 9D 6N

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. 66 - 28 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
20 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
89,999