เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 3 เดือน 22 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ไทจง 32 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N
ทัวร์โค๊ด WRTE240772

SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณอาหลีซาน,ล่องเรือทะเลสาบ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 TVZ25 Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241202

TVZ25 Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
15 ส.ค. - 23 ต.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา TVZ24 CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240612

TVZ24 CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
23 พ.ค. - 23 มิ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CI-TPE006 TAIWAN TAIPINGSHAN 5D3N
ทัวร์โค๊ด WRTE240398

CI-TPE006 TAIWAN TAIPINGSHAN 5D3N

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • ไฮไลท์ เส้นทางใหม่ไถผิงซาน,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
23 พ.ค. - 23 ก.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
 China Airlines
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา TJX27 Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241196

TJX27 Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 25 ก.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
 Starlux Airlines
เริ่มต้น
20,888