เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 4 เดือน 1 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ฉางชา 173 พีเรียดจาก จาก 16 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันวิสาขบูชา FTCSXVZ03A - ฉางซา จางเจียเจี้ย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ท่องเที่ยวสองเมืองโบราณ 5วัน4คืน - VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE240977

FTCSXVZ03A - ฉางซา จางเจียเจี้ย ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ท่องเที่ยวสองเมืองโบราณ 5วัน4คืน - VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์วันวิสาขบูชา CVZ77 Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240568

CVZ77 Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร FT-CSXVZ04A-ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน-VZ
ทัวร์โค๊ด WRTE240956

FT-CSXVZ04A-ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน-VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
4 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์วันวิสาขบูชา CVZ777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241210

CVZ777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 4 ก.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร CVZ90 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241194

CVZ90 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 29 ส.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
9 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CSX09 VZ เหมาลำฉางซา ZHANGJIAJIE เทพเจ้ามังกรทอง 5D4N (MAY-JUN24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241050

CSX09 VZ เหมาลำฉางซา ZHANGJIAJIE เทพเจ้ามังกรทอง 5D4N (MAY-JUN24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 2 ก.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
9 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์วันวิสาขบูชา CVZ58 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240622

CVZ58 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 8 ก.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
4 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CVZ91 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241195

CVZ91 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 3 ก.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CSL83 Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241215

CSL83 Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CSXVZ0124 ซุปตาร์...บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน (MAY - AUG 24) บินค่ำ-กลับดึก
ทัวร์โค๊ด WRTE241118

CSXVZ0124 ซุปตาร์...บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน (MAY - AUG 24) บินค่ำ-กลับดึก

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 1 ก.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
9 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
21,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม