เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 4 เดือน 1 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ คุณหมิง 87 พีเรียดจาก จาก 13 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันวิสาขบูชา CMU75 Charming คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240584

CMU75 Charming คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
 China Eastern
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา C8L82 ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน5คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE241217

C8L82 ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 1 ก.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
 Lucky air
เริ่มต้น
18,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา KMG8L0124 ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6 วัน 5 คืนMAY-OCT บินค่ำ กลับเย็น (ไม่ลงร้าน)
ทัวร์โค๊ด WRTE241137

KMG8L0124 ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6 วัน 5 คืนMAY-OCT บินค่ำ กลับเย็น (ไม่ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 25 ต.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
 Lucky air
เริ่มต้น
20,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา KMG09 8L BKK KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่V.2 6D5N (MAY-SEP24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241067

KMG09 8L BKK KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่V.2 6D5N (MAY-SEP24)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 17 ก.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
 Lucky air
เริ่มต้น
21,999
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร CMU74 หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240583

CMU74 หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 มิ.ย. - 3 ก.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
 China Eastern
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา CMU64 Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE240615

CMU64 Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
 China Eastern
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา KMGMU0124 ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5 วัน 4 คืน (ไม่ลงร้าน) APR - JUN บินเช้า กลับค่ำ
ทัวร์โค๊ด WRTE241149

KMGMU0124 ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5 วัน 4 คืน (ไม่ลงร้าน) APR - JUN บินเช้า กลับค่ำ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 1 ก.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 China Eastern
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา KMGFD0224 ซุปตาร์...คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6 วัน 5 คืน ทัวร์ไม่ลงร้าน บินเช้า กลับบ่าย (MAY - OCT 2024)
ทัวร์โค๊ด WRTE241155

KMGFD0224 ซุปตาร์...คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6 วัน 5 คืน ทัวร์ไม่ลงร้าน บินเช้า กลับบ่าย (MAY - OCT 2024)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 29 ต.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
23,888
ทัวร์วันวิสาขบูชา KMG10 FD DMK KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่าV.2 6D5N (MAY-SEP24)
ทัวร์โค๊ด WRTE241066

KMG10 FD DMK KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่าV.2 6D5N (MAY-SEP24)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 23 ก.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
24,999
ทัวร์วันหยุดกลางปีธนาคาร RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก
ทัวร์โค๊ด WRTE240888

RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 31 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
25,919
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม