เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 3 เดือน 22 วัน

ช่องทางการติดต่อบริษัท

เวลาทำการ

วัน-เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

"รู้จักเรา"

Wtravel.co.th โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด องค์กรชั้นนำทางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา-เยาวชนไทย และเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

  • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท วอร์แรนเทกซ์(ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  • ดำเนินกิจการพานักศึกษาไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work and Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้มีนักศึกษาไทย เดินทางไปร่วมโครงการ Work and Travel กับ Worantex 250 คน
  • ต่อมาบริษัทฯ ได้เปิดพานักเรียน-นักศึกษา และเยาวชนไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(Training in Internship in USA) โครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(Aupair in USA), โครงการเรียนพร้อมทำงานที่ประเทศแคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย(Work & Study in Canana, UK, Australia), โครงการ Summer Camp ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ และสิงคโปร์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วม โครงการต่างๆ กับ Worantex มาแล้วหลายพันคน
  • วันที่ 24 มีนาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เลขที่ 11/05836
  • ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่สมาชิก 929

  • ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด พร้อมย้ายสำนักงาน ไปอยู่ที่ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ 3 รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  • ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA) เลขที่สมาชิก 69
  • ในปี 2556 บรษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดี จากกรมการท่องเที่ยว
  • ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่สำนักงานแห่งใหม่ โดยบริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดขายทัวร์สูงสุดในเส้นทาง ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, พม่า, ทัวร์เรือสำราญ จากพันธมิตรธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ

Certification