เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 4 เดือน 1 วัน

โครงการ Summer Camp Tour ต่างประเทศ

เปิดประสบการณ์ต่างแดนในวัยเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา เดินทางต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเข้าแคมป์ในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น พร้อมกับทัศนศึกษาในครั้งเดียวกัน นักเรียนจะได้พักหอพักของโรงเรียนที่ต่างประเทศ หรือพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ (Host Famaly)

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด เราคือผู้ชำนาญการ พานักเรียนไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Summer Camp Tour ต่างประเทศ ที่ผ่านมาเราได้เป็นผู้พานักเรียนไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Summer Camp Tour มาหลากหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์, แคนาดา, อเมริกา, อังกฤษ เป็นต้น

บริการรับจัด Summer Camp Tour ต่างประเทศ ให้กับโรงเรียน-สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยทีมงานมากด้วยประสบการณ์ ที่จะพานักเรียนเดินทางไปเปิดประสบการณ์ต่างประเทศเข้าแคมป์เรียนภาษา พร้อมกับทัศนศึกษา โดยที่โรงเรียน -สถาบันการศึกษา สามารถเลือกประเทศปลายทางได้ตามความประสงค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Summer Camp Tour ต่างประเทศ ได้ที่
www.summercamptour.com