เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 15 ปี 5 เดือน 1 วัน

พบทัวร์ ดานัง 21 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์โค๊ด WRTE220515

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ 🔸️ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม 🔸️ พระราชวังดายโนย 🔸️ นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 🔸️ ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้ 🔸️ ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ 🔸️ เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน 🔸️ สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี 🔸️ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง 🔸️ ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต 🔹️ พิเศษ!! พักบานาฮิลส์ 1 คืน 🔹️ พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ลิ้มรสกุ้งมังกร
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 24 ต.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์วันคล้ายวันสรรคต ร.9 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์โค๊ด WRTE220532

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ 🔸️ พักบานาฮิลส์ 1 คืน 🔸️ นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 🔸️ ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้ 🔸️ ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ 🔸️ เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน 🔸️ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
  • อาหารจานเด่น 🔹️ พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ
  • 🔸️ ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
6 ส.ค. - 26 ต.ค. 65 (11 ช่วงวันเดินทาง)
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990