เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 14 ปี 8 เดือน 22 วัน
18/03/2020 | by WTravel

ปูราตานะฮ์ลต ประเทศอินโดนีเซีย

ตานะฮ์ลต (อินโดนีเซีย: Tanah Lot) เป็นหินลักษณะคล้ายเกาะที่เกิดจากการก่อตัวของหินที่ยื่นออกจากเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย บนเกาะตานะฮ์ลตเป็นที่ตั้งของปูรา (โบสถ์พราหมณ์แบบบาหลี) ที่สำคัญของชาวบาหลี เรียกว่า ปูราตานะฮ์ลต (Pura Tanah Lot) ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะบาหลี ปูราบาตูโบ-ลง โบสถ์พราหมณ์อีกแห่งในบริเวณตานะฮ์ลต คำว่า ตานะฮ์ลต (Tanah Lot) แปลว่า "ผืนดิน (ที่อยู่ใน) ทะเล หินตานะฮ์ลตเกิดจากการกัดเซาะด้วยน้ำทะเลเป็นเวลาหลายปี จึงมีลักษณะคล้ายเกาะในทะเล ห่างไปไม่ไกลเป็นที่ตั้งของปูราบาตูโบ-ลง (Pura Batu Bolong) ซึ่งตั้งอยู่บนหินที่ถูกกัดเซาะเป็นเหมือนโค้งสะพาน เชื่อกันว่าปูราตานะฮ์ลตสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยดัง ฮยัง นีราร์ทา (Dang Hyang Nirartha) หลังท่านได้เดินทางผ่านมาเห็นกับตานะฮ์ลต ท่านได้ตัดสินใจมาอยู่อาศัยและพักผ่อนที่นี่ และได้ชักชวนกับชาวประมงในพื้นที่สร้างศาลเจ้าเพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเลของบาหลีขึ้นมา เทพประจำตานะฮ์ลตคือ เดวาบารูนา (Dewa Baruna; เทวพรุณ) หรือ บาตาราเซอการา (Bhatara Segara; ภารัตสาคร) เทพแห่งทะเลหรือวิญญาณแห่งทะเล ส่วนนีราร์ทาผู้ก่อสร้างปูราก็ได้รับการบูชาที่นี่เช่นกัน ปัจจุบัน ปูราตานะฮ์ลตเป็นหนึ่งในปูราเจ็ดแห่งกลางทะเลของบาหลี บริเวณที่ฐานของเกาะเต็มไปด้วยงูทะเลพิษ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทวารบาลของปูรา อันเป็นลูกหลานของงูยักษ์ที่เกิดมาจากเซอเล็นดัง (สายสะพายแบบพื้นเมืองอินโดนีเซีย) ของนีราร์ทาเมื่อครั้งท่านสร้างปูราแห่งนี้ ราวปี ค.ศ. 1980 หน้าผาของปูราเริ่มทลายลงมาบางส่วน และเกาะเริ่มเกิดการทรุดตัวอย่างหนัก รัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้นจึงได้ให้รัฐบาลอินโดนีเซียกู้ยืมเงินจำนวน 800 พันล้านรูปียะฮ์ (ประมาณ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4 พันล้านบาทไทย) ในปัจจุบัน กว่าหนึ่งในสามของเกาะตานะฮ์ลตสร้างขึ้นด้วยหินสังเคราะห์ที่ตกแต่งจนเหมือนและกลมกลืนไปกับหินธรรมชาติ

เเหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ ตานะฮ์ลต