เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 9 เดือน 30 วัน

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ สะดวก สบาย ชำระได้ทุกที  ทุกเวลา
โปรดใส่รหัสการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ขาย WTravel.Co.Th 

 • หากท่านเลือกชำระค่าทัวร์ - ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าบริการอื่นๆ ด้วยบัตรเครดิต แต่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางเพื่อนำบัตรเครดิตมาชำระที่สำนักงาน
  ของบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกใช้บริการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ได้
 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย เพื่อขอรหัสการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ใส่ลงไปในช่องด้านบน พร้อมกด Submit เพื่อนำท่านไปสู่หน้าการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

WTravel.Co.Th ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ก็สามารถชำระได้ โดยท่านปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้.-

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านต้องการจะชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง(รหัสการชำระะงิน) ให้ท่าน
 • ท่านเข้าไปที่ Web site www.wtravel.co.th เลือกการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
 • นำเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง(รหัสการชำระะงิน) ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
  ใส่ลงไปในช่อง Invoice no./Ref no. หลังจากนั้น คลิก Submit
 • ระบบจะแสดงรายละเอียด บริการที่ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ อาทิ เช่น รายละเอียดทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน,
  สายการบิน, เส้นทางบิน  เป็นต้น พร้อมกับแสดงจำนวนเงินค่าบริการ
 • เมื่อท่านตรวจเช็คข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Check Out ระบบจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของ
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์ธนาคารต่อไป
  จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านระบบ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด มั่นใจสูงสุดได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นความลับด้วยระบบเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer(SSL) แม้แต่ Wtravel.co.th ก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลของท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kasikornbank.com