» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว   ลาว กำลังพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ประเทศลาวมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสัญจรท่อง ไปยังขุนเขา ลำน้ำ อุโมงค์ และ เมืองต่างๆที่มีภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่สวยสดงดงามตาที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ ตระการไปกับภาพอดีตแห่งความรุ่งเรืองบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอาณาจักร ล้านช้าง


Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์ลาว ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวลาวไว้ตลอดปี
 


ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์ลาว 
คุณแต๋ม  มือถือ 086-331-3400 Line id : wtravel1  คุณบาส มือถือ 087-586-0909 Line id: wtravel2 คุณอาย มือถือ 097-431-7878 Line id: wtravel.co.th
รายการทัวร์ 6 รายการ จาก 6 รายการ 
รหัสทัวร์
     LBI03_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห่ - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - น้ำตกกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง - กรุงเทพฯ     
 
                       
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
     วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561
     วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2561
     วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561
     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561
     วันที่ 14 - 16 กันยายน 2561
     วันที่ 21 - 23 กันยายน 2561
     วันที่ 28 - 30 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     LBI02_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - เวียงจันทร์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วังเวียง - ถนนโรตี - วังเวียง - ถ้ำจัง - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ถนนคนเดิน - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - พระราชวัง - หอพระบาง - วัดวิชุนราช - กรุงเทพ  
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561
     วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
     วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561
     วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561
     วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561
     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561
     วันที่ 7 - 9 กันยายน 2561
     วันที่ 21 - 23 กันยายน 2561
     วันที่ 28 - 30 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     LBI01_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห่ - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - น้ำตกกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง - กรุงเทพฯ  
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561
     วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561
     วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2561
     วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561
     วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
     วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 1 - 3 กันยายน 2561
     วันที่ 8 - 10 กันยายน 2561
     วันที่ 22 - 24 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     LOG2_CU/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ไหว้พระ 9 วัด
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
     8,998 baht
ไฮไลท์ทัวร์

สะบายดี  “หลวงพระบาง”  2 วัน 1 คืน
ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล ณ เมืองลาว เยือนบ้านพี่เมืองน้อง
ร่วมประเพณีท้องถิ่น “ตักบาตรข้าวเหนียว” ธรรมเนียมชาวลาวที่สืบทอดมายาวนาน
ชมศิลปะล้านช้าง...ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ผ้าพันคอ,ผ้าถุง ฯลฯ
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     LBI1_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                             
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ              
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง- กรุงเทพฯ                         
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     LAST02_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ สะบายดี ลาวใต้ ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ปากเซ.....อลังการแห่งทิวเขาและสายน้ำโขง เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังชีวิตร่วมสืบสานประเพณีชาวลาวใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังหมอลำเมืองโขงดินแดนสีทันดรงามแท้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์กลางธุรกิจแดนใต้
จำปาสัก...มรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ ชื่นชมสถาปัตย์สกุลช่างจำปาสัก
ปากซอง...ดื่มด่ำธรรมชาติ ชมอุทยานดอกไม้และพืชเมืองหนาว ชิมกาแฟสดรสเลิศท่ามกลาง บรรยากาศอันเขียวขจี  
สีทันดร...เที่ยวน้ำตกที่ขึ้นชื่อน้ำตกหลี่ผีและน้ำตกคอนพะเพ็ง ไนท์แอ็งการ่าแห่งเอเชีย
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 เม.ย. 61 

รายการทัวร์ 6 รายการ จาก 6 รายการ 
ทัวร์ลาวราคาถูก
  
 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวลาว
13 สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนเมืองหลวงพระบาง 
Mar 30, 2018 
เที่ยวหลวงพระบางให้คุ้ม ไปเที่ยว ไปดู ไปกิน ให้ครบทุกแบบเราได้รวบรวม 13 สิ่งที่ไม่ควรพลาดในหลวงพระบางมาให้แล้ว ไปดูกันเลยว่าหลวงพระบางจะร่ายมนตร์ให้คุณหลงรักได้มากแค่ไหน

10 กิจกรรมเด็ดที่วังเวียง มือใหม่ตะลุยเที่ยวลาวห้ามพลาด 
Oct 27, 2017 
วังเวียง เมืองเล็ก ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งยังงดงามไปด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนท้องถิ่น

ทัวร์ลาว : 10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต มนต์เสน่ห์เมืองลาว 
Nov 21, 2016 
10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต มนต์เสน่ห์เมืองลาว

ทัวร์ลาว : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว 
Sep 26, 2016 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้นๆ แบบคุ้นปากว่า ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่คนไทยอย่างพวกเรา แม้ภาษาและวัฒนธรรมบ้านเราบ้านเขาจะใกล้เคียงกัน

ทัวร์ลาว : ภูมิอากาศศลาว 
Sep 26, 2016 
ภูมิอากาศลาว

ทัวร์ลาว : ภูมิประเทศลาว 
Sep 26, 2016 
ภูมิประเทศลาว

ทัวร์ลาว : สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย 
Sep 26, 2016 
สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top