» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว   ลาว กำลังพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ประเทศลาวมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสัญจรท่อง ไปยังขุนเขา ลำน้ำ อุโมงค์ และ เมืองต่างๆที่มีภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่สวยสดงดงามตาที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ ตระการไปกับภาพอดีตแห่งความรุ่งเรืองบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอาณาจักร ล้านช้าง


Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์ลาว ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวลาวไว้ตลอดปี
 


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 13 รายการ 
รหัสทัวร์
     LTEC2_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง ม่วนชื่น ปีใหม่ 4วัน 3คืน
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง- พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่--ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกกวงชี-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ้ำจัง-ถ้ำปูคำ -บลูลากูน-วังเวียง-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย- วัดสีสะเกด-หอพระแก้ว
กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     LTEC1_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ สบายดี ปีใหม่ 3วัน2คืน
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-หลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช- วัดพระธาตุหลวง-ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย 
กำหนดการ
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     LEXP6_DD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว อุดรธานี – หนองคาย - เวียงจันทน์ – วังเวียง
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,889 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ  – อุดรธานี – หนองคาย - เวียงจันทน์ – วังเวียง
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     BI51_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน PG
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
**จุดเด่นของโปรแกรม**
1.ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว  ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
2.นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
3.วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
4.ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
5.นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วีถีชีวิตบ้านช่างไห่และถ่ำติ่ง
6.วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม
7.เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย
8.!!!พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
9.!!!แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     BI2_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง
กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     BI3_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     BI14_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี - วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม                      
กำหนดการ
     วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     SB50_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์หลวงพระบาง สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบางกอกแอร์เวย์ PG
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,559 baht
ไฮไลท์ทัวร์
   **ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า**
1. เที่ยวหลวงพระบาง ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี
    ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา
2. ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม เข้าชมวัดแสนสุขาราม
3. เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมเครื่องเงิน ผ้าทอมือ ที่ตลาดดารา
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     BI50_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน FD
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
**จุดเด่นของโปรแกรม**
1.ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว  ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
2.นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
3.วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
4.ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
5.นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วีถีชีวิตบ้านช่างไห่และถ่ำติ่ง
6.วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม
7.เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย
8.!!!พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
9.!!!แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     LEXP1_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ - หลวงพระบาง - กรุงเทพ
กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 12 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 13 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวลาว
10 กิจกรรมเด็ดที่วังเวียง มือใหม่ตะลุยเที่ยวลาวห้ามพลาด 
Oct 27, 2017 
วังเวียง เมืองเล็ก ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งยังงดงามไปด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนท้องถิ่น

ทัวร์ลาว : 10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต มนต์เสน่ห์เมืองลาว 
Nov 21, 2016 
10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต มนต์เสน่ห์เมืองลาว

ทัวร์ลาว : ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว 
Sep 26, 2016 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้นๆ แบบคุ้นปากว่า ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่คนไทยอย่างพวกเรา แม้ภาษาและวัฒนธรรมบ้านเราบ้านเขาจะใกล้เคียงกัน

ทัวร์ลาว : ภูมิอากาศศลาว 
Sep 26, 2016 
ภูมิอากาศลาว

ทัวร์ลาว : ภูมิประเทศลาว 
Sep 26, 2016 
ภูมิประเทศลาว

ทัวร์ลาว : สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย 
Sep 26, 2016 
สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top