เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 3 เดือน 23 วัน

GALLERY

โอซาก้า 8-12 พค_๑๙๐๖๐๖_0004
โอซาก้า 8-12 พค_๑๙๐๖๐๖_0003
โอซาก้า 8-12 พค_๑๙๐๖๐๖_0002