เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 3 เดือน 23 วัน

GALLERY

cx03_review_can125_12
cx03_review_can125_1
cx03_review_can125_11
cx03_review_can125_10
cx03_review_can125_9
cx03_review_can125_8
cx03_review_can125_7
cx03_review_can125_6
cx03_review_can125_5
cx03_review_can125_3
cx03_review_can125_4
cx03_review_can125_2