» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์เวียดนาม


ทัวร์เวียดนาม  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เวียดนามสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิธีชีวิติ ศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อมกับจะได้ตื่นกับความแปลกใหม่ของทัศนิยภาพแบบดั่งเดิมที่ผสมผสานกับสมัยใหม่ได้ย่างลง ปัจจุบันราคาทัวร์ทัวร์เวียดนามมีราคาไม่ได้สูงมากนัก  เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์เวียดนาม จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์เวียดนามไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ไว้ตลอดปี


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 24 รายการ 
รหัสทัวร์
     VNZE05_VZ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม Flora Fresh DALAT NHATRANG
สายการบิน
     Thai Vietjet Airlines (VZ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
  • กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองญาจาง - วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง
  • ญาจาง – นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต
  • ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า
  • ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

กำหนดการ
     วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNZE04_VZWRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม DALAT Flower Bloom in Dalat
สายการบิน
     Thai Vietjet Airlines (VZ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
  • กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด   น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
  • เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่
  • เมืองดาลัด – – DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  

กำหนดการ
     วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 13 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 15 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNZE03_VJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม Nice North SAPA
สายการบิน
     Vietjet air (VJ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานแคท บา – ไฮฟอง – ฮานอย 
เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - น้ำตกสีเงิน – LOVE MARKET 
เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร -  เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย 
เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNZE02_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม DOUBLE FANSIPAN
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 7 เมษายน 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 17 เมษายน 2561
     วันที่ 16 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
     วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNZE01_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม MEMORIES DANANG
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง

กำหนดการ
     วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 7 เมษายน 2561
     วันที่ 12 - 14 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 17 เมษายน 2561
     วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNATH16_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามเที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ - ดานัง - เว้ - พระราชวังไดโนย - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้า - ฮอยอัน - วัดหลินอึ๊ง - ตลาดฮาน 
กำหนดการ
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNATH15_VZ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
สายการบิน
     Thai Vietjet Airlines (VZ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ – ดาลัด –มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว - ญาตราง – Long Son Pagoda - เจดีย์ Ponaga - Vinpearl Land – ช้อปปิ้งตลาดญาตราง  – NIGHT MARKET - สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
กำหนดการ
     วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 23 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNATH14_VN/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บินฆ์
สายการบิน
     Vietnam Airlines (VN)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-ฮาลอง-ชมตลาดราตรีฮาลอง - อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย -โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพักธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNZG12_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม The Highest Fansipan
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน  – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 8 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 14 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 19 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 26 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     VNZG11_VJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม UNIQUE DALAT MUINE
สายการบิน
     Vietjet air (VJ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่  – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET  – DALAT FLOWER GRADENS – CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน – น้ำตก DATANLA – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม – สนามบิน LIEN KHUONG  – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบ๋นถั่น 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 12 - 15 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 14 - 17 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 24 รายการ 
ทัวร์เวียดนามราคาถูก
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวเวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม : โฮจิมินห์ VS ฮานอย 
Oct 27, 2017 
โฮจิมินห์ VS ฮานอย มนต์สเน่ห์ที่แตกต่าง

ทัวร์เวียดนาม : แหล่งช็อปปิ้งในเวียดนาม 
Nov 4, 2016 
จับจ่ายใช้สอย ซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์เวียดนาม : ที่เที่ยวเวียมนาม 5 ที่เที่ยว ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย 
Oct 6, 2016 
ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย !!!

ทัวร์เวียดนาม : สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : เงินตราเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
เงินตราเวียดนาม

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top