» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์เวียดนาม


ทัวร์เวียดนาม  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เวียดนามสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิธีชีวิติ ศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อมกับจะได้ตื่นกับความแปลกใหม่ของทัศนิยภาพแบบดั่งเดิมที่ผสมผสานกับสมัยใหม่ได้ย่างลง ปัจจุบันราคาทัวร์ทัวร์เวียดนามมีราคาไม่ได้สูงมากนัก  เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์เวียดนาม จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์เวียดนามไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ไว้ตลอดปี


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 28 รายการ 
รหัสทัวร์
     VNZE1_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม DOUBLE FANSIPAN
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 7 เมษายน 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 17 เมษายน 2561
     วันที่ 16 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
     วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNZE1_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม TOUCHING HALONG SAPA
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET - เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 8 มกราคม 2561
     วันที่ 19 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 23 เมษายน 2561
     วันที่ 27 - 30 เมษายน 2561
     วันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2561
     วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNCIG1_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4วัน 3คืน
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,899 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 ร้านดัง และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมที่เว้ ระดับ 4 ดาว / ดานัง ระดับ 3 ดาว
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 7 มกราคม 2561
     วันที่ 11 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 8 เมษายน 2561
     วันที่ 19 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 26 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2561
     วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNTEC2_VN/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม WONDERFUL VIETNAM Hanoi – Halong 3 Days 2 Nights
สายการบิน
     Vietnam Airlines (VN)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมนครหลวงฮานอย สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเวียดนาม
รับประทานอาหารซีฟู้ด  ระหว่างล่องเรือ  ณ อ่าวฮาลอง ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก
ลัดเลาะถนน 36 สาย  ย่านโบราณแห่งกรุงฮานอย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกสรร
เยือนวัดหง๊อกเซิน  ข้ามสะพานสงอาทิตย์  เอกลักษณ์อันโงดังประจำกรุงฮานอย
ให้ท่านเต็มอิ่มก่อนเดินทางกลับด้วย  Internationnal  Sen  Buffet  บริการท่านด้วยอาหารนานาชาติกว่า 150 เมนู  แบบไม่จำกัดเวลา
เดินทางด้วยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) สายการบินแห่งชาติพร้อมเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง
แจกฟรี! ซิมการ์ด พร้อมอินเตอร์เน็ต ท่านละ 1 ซิม
รับฟรี! หมอนรองคอทุกที่นั่ง
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNTEC1_VN/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม WONDERFUL VIETNAM HANOI - SAPA 4 DAYS 3 NIGHTS
สายการบิน
     Vietnam Airlines (VN)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชม เมืองซาปา เมืองแห่งลมหนาว  สายหมอก  และดอกไม้
ชมนาขั้นบันไดอันสวยงามที่ หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต  สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
เดินเล่นสบายๆ  และช้อปปิ้งที่ “ซาปา  ไนท์มาร์เก็ต”
ชมความสวยงามของดอกไม้บนยอดเขาฮัมรอง  พร้อมใชมวิวเมืองซาปาแบบพาโนรามา
ช้อปปิ้งของฝากคนทางบ้านที่ถนน 36 สาย  มีสินค้าหลากหลายชนิดให้ช้อปกันอย่างจุใจ
เดินทางด้วย เวียดนาม แอร์ไลน์  (VN) สายการบินแห่งชาติ  พร้อมอาหารเสิร์ฟบนเครื่อง
แจกฟรี! ซิมการ์ด พร้อมอินเตอร์เน็ต ท่านละ 1 ซิม
รับฟรี!!! หมอนรองคอทุกที่นั่ง
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 4 - 7 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNEXP4_DD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ดาลัด 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Nok Air (DD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นครโฮจิมินห์– ฟานเที๊ยต– ทะเลทรายมุยเน่–Fairy Stream - ฟานเที๊ยต–ดาลัด– น้ำตกดาตันลา – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ Luyen Lam Lake – เจดีย์ ThienVuong – หุบเขาแห่งความรัก – โบสถ์กุ๊กไก่ - ดาลัด – โฮจิมินห์ - นครโฮจิมินห์– ทำเนียบประธานาธิบดี – พิพิธภัณฑ์สงคราม - โบสถ์นอร์ทเทอดาม – กรมไปรษณีย์ – อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ - โฮจิมินห์
กำหนดการ
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNEXP3_VN/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ลาวกาย (ทางด่วน) – ซาปา 4วัน 3คืน
สายการบิน
     Vietnam Airlines (VN)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฮานอย - ลาวกาย – ซาปา– หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต– เขาฮาม ลอง - ซาปา -โบสถ์ซาปา – น้ำตกซิลเวอร์ – ฮานอย
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNEXP2_VN/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง 3วัน 2คืน
สายการบิน
     Vietnam Airlines (VN)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฮานอย – ฮาลอง - ล่องเรือหัวมังกร – ถ้ำด่งเทียงกุง– ทะเลสาบคืนดาบ –วิหารหง็อกเซิน - ถนนเมืองเก่า 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - ฮานอย– สุสานโฮจิมินห์– บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNEXP1_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม เว้ –ฮอยอัน – บาน่าฮิลล์ - ฮอยอัน 4วัน3คืน
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ –ฮอยอัน – บาน่าฮิลล์ –ดานัง– กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     VNJWL11_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน (THAI AIR ASIA)
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
บริหารอาหารบนเครื่อง ไป-กลับ
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ช้อปปิ้ง
กำหนดการ
     วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 11 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 28 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวเวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม : โฮจิมินห์ VS ฮานอย 
Oct 27, 2017 
โฮจิมินห์ VS ฮานอย มนต์สเน่ห์ที่แตกต่าง

ทัวร์เวียดนาม : แหล่งช็อปปิ้งในเวียดนาม 
Nov 4, 2016 
จับจ่ายใช้สอย ซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์เวียดนาม : ที่เที่ยวเวียมนาม 5 ที่เที่ยว ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย 
Oct 6, 2016 
ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย !!!

ทัวร์เวียดนาม : สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : เงินตราเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
เงินตราเวียดนาม

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top