» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ตุรกี


ทัวร์ตุรกี  ตุรกีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือเอเซีย และยุโรป ส่วนที่อยู่ในเอเซีย 97% เรียกว่า อนาโตเลีย (Anatolia) ภาษาตุรกี เรียกว่า อนาโดหลุ (Anadolu)  และ 3% อยู่ในยุโรป เรียกว่า เทรซ (Thrace) พรมแดนด้านยุโรปติดกับกร๊ซ และบัลแกเรีย ด้านเอเซียติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน อิหร่าน อิรัก และซีเรีย มีทะเล้อม 3 ด้าน คือ ทะเลดำทางทิศเหนือ เมดิเตอร์เรเนียนทางทิศใต้ และทะเลอีเจียนทางทิศตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์ตรุกีไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวตุรกี ไว้ตลอดปี

 

รายการทัวร์ 7 รายการ จาก 7 รายการ 
รหัสทัวร์
     TKCU12_TK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ตุรกี Easy Spring in TURKEY
สายการบิน
     Tukish Airlines (TK)
ประเทศ
     ตุรกี
ระยะเวลา
     8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น
     43,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) - อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คาราวานซาไร - เมืองคัปปาโดเกีย - การแสดงระบำหน้าท้อง - ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) - พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเกอเรเม่ – นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส - กรุงอีสตันบูล (บินภายใน) – พระราชวังโคลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก 
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 11 เมษายน 2561
     วันที่ 9 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 18 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TKCU11_TK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ตุรกี Easy Fantastic in Turkey
สายการบิน
     Tukish Airlines (TK)
ประเทศ
     ตุรกี
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     31,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) - อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก - วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง -  ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า - กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -  มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช่ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
กำหนดการ
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2561
     วันที่ 16 - 24 เมษายน 2561
     วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TKCU2_TK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ตุรกี EASY SPRING IN TURKEY
สายการบิน
     Turkish Airlines (TK)
ประเทศ
     ตุรกี
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     43,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปที่สวยงามที่สุด
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 11 เมษายน 2561
     วันที่ 9 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 18 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TKCU1_TK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY
สายการบิน
     Turkish Airlines (TK)
ประเทศ
     ตุรกี
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     31,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
 • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
 • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง
กำหนดการ
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2561
     วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 24 เมษายน 2561
     วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TKPV_TK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ตุรกี Surprise Tulip Turkey
สายการบิน
     Turkish Airlines (TK)
ประเทศ
     ตุรกี
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     32,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
กำหนดการ
     วันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2561
     วันที่ 2 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 4 - 11 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 12 เมษายน 2561
     วันที่ 7 - 14 เมษายน 2561
     วันที่ 9 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 10 - 17 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 20 เมษายน 2561
     วันที่ 14 - 21 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 19 - 26 เมษายน 2561
     วันที่ 26 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 5 - 12 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2561
     วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
     วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2561
     วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2561
     วันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2561
     วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2561
     วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2561
     วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2561
     วันที่ 8 - 15 กันยายน 2561
     วันที่ 22 - 29 กันยายน 2561
     วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TKIJ1_TK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY
สายการบิน
     Tukish Airlines (TK)
ประเทศ
     ตุรกี
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,998 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – Jewellery Shop - กรุงอังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop - ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์กอิสตันบูล - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TKGOT2_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ตุรกี Ottoman Empire and Beautiful Riviera 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     ตุรกี
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     33,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นำท่านล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อันสวยงามที่เมืองอันตาเลีย(Antalya) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
กำหนดการ
     วันที่ 18 - 27 มีนาคม 2561
     วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รายการทัวร์ 7 รายการ จาก 7 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวตุรกี
14 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวตุรกี 
Oct 27, 2017 
“ประเทศตุรกี” (Turkey) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยว

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top