» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน  หนึ่งในเส้นทางทัวร์ต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เหตุผลหลักเนื่องมาจกา ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไต้หวันได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวัน ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า  เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกง และมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม”

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวัน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันได้ตลอดทั้งปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน จากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทีมงานเรายินดีให้ข้อมูลด้วยความยินดีเป็นย่างยิ่ง คะ 
 


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 38 รายการ 
รหัสทัวร์
     TWFS3_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     22,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว - ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2560
     วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 26 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS2_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต-อาบน้ำแร่  5 ดาว - เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง  – COSMETIC SHOP - GLORIA OUTLET
 
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2560
     วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2560
     วันที่ 6 - 10 มกราคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มกราคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWITC1_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI ALISHAN
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 11 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWTEC1_IT/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Tiger Air Taiwan (IT)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
1)ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
2) ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน
3) กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
4) ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย
5) ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม
6) เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ
7) ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง
8) ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน  
9) ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560
     วันที่ 13 - 16 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 30 มกราคม 2561
     วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWHT4_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวชิลๆไปกับ... ตึกไทเป101 หมู่บ้านจิ่วเพิ่น เจียงไคเชค
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
     วันที่ 13 - 16 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 30 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWAD10_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR CHIC CHIC
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     37,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
หนานโถว-ไถจง-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ
เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 

กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWAD9_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR FUN FUN
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     38,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
ไถจง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ 
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา 

กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWAD8_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR JA JA
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     36,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - พิพิธภัณฑ์กู้กง 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
 
กำหนดการ
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS1_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เถาหยวน – Gloria Outlet - เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - COSMETIC SHOP –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2560
     วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2560
     วันที่ 6 - 10 มกราคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มกราคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     AD4_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNT DOWN WOW WOW
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     32,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง - ไถจง-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต -  เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว

กำหนดการ
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 38 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน
อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
Oct 27, 2017 
ตื่นตา!หินเศียรราชินีที่อุทยานเย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน : 10 สิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ในไทเป 
Nov 4, 2016 
อนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตะลึง ร้านอาหารระดับโลกและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้ไทเปเหมาะจะเป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวบินสายการบินทั้งหมดไปไต้หวัน 
Oct 10, 2016 
รวมมิตรเที่ยวบิน และสายการบิน Budget Airlines !!! ที่ไปไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป 
Sep 26, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top