ทัวร์นิวซีแลนด์ 11 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์
รหัสทัวร์
     EHC1_QF/WRT
ทัวร์
     ทัวร์นิวซีแลนด์ 11 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์
สายการบิน
     Qantas Airways (QF)
ประเทศ
     นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
     11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น
     145,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อ๊อคแลนด์ – เกาะไวฮิกิ – หมู่บ้านฮอบบิท  – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ถ้ำหนอนเรืองแสง
ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค – พิพิธภัณฑ์โอทาโก  – นั่งรถไฟ Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์
ยอดเขาโคโรเน็ท – แอร์โร่ทาวน์  – บันจี้จัมพ์ – ทไวเซิล – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก  – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน
เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช –  ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
กำหนดการ
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

bookmark 
วันแรก กรุงเทพมหานคร
15.15 น.
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส (QF) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
18.10 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF 024 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซิดนีย์

วันที่สอง อ๊อคแลนด์ – เกาะไวฮิกิ
06.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองซิดนีย์ (SYD) ประเทศออสเตรเลีย 
08.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF143 ของสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ส (ใช้เวลาบินประมาณ 3.10 ชั่วโมง)
13.55 น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (AKL) เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ 
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กฎหมายนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำเข้า อาหารสด และพืชผัก) 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะไวฮิกิ (Waiheke Island) อีกหนึ่งเกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างที่มาเยือนประเทศนิวซีแลนด์ โดยเกาะนั้นอยู่ในอ่าวฮาอูรากี (Hauraki Gulf) ของเกาะเหนือ และอยู่ห่างจากโอ๊คแลนด์ ไปประมาณ 17.7 กิโลเมตร (11.0 ไมล์) เกาะไวฮิกิ ยังเป็นเกาะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เกาะแห่งไวน์" ของนิวซีแลนด์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะนั้นมีการทำไร่องุ่นกันเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ยังมีการปลูกมะกอกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีมากบนเกาะแห่งนี้ นำท่านชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์บนเกาะไวฮิกิ" (Waiheke Island Historic Village) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ขนสัตว์ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับขนสัตว์ต่างๆ, สิ่งทอ , แกลเลอรี่ และอื่นๆอีกจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชม สโตนี่ แบทเทอร์ (Stony Batter Gun Emplacements) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นมรดกด้านวิศวกรรมที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในประกอบไปด้วยอุโมงค์ ,ห้องเครื่องยนต์, และส่วนอื่นๆที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านชม สวนประติมากรรมคอนเนล เบย์ (Connells Bay Sculpture Park) อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม ภายในสวนมีเหล่าประติมากรรมกระจายไปตามจุดต่างๆในสวน และเปิดให้เข้าชมเฉพาะช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนเมษายนเท่านั้น ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้
ที่พัก
SKYCITY HOTEL AUCKLAND**** หรือเทียบเท่า 
(แนะนำให้ท่านจัดกระเป๋าเล็กเพื่อพักค้างที่โรโตรัว 1 คืน ในวันรุ่งขึ้น กระเป๋าใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม)

วันที่สาม หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – เรนโบว์ สปริง – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี  – ชมการแสดงพื้นเมือง 
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 161 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ พื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาไคไม และฟาร์มที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านเข้าชม หมู่บ้านฮอบบิท (Hobbit Village) หนึ่งดินแดนเทพนิยายมิดเดิลเอิร์ธซึ่งถูกสรรค์สร้างเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูดชื่อดังเรื่อง เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (The Lord of the Rings)  นำท่านเดินสำรวจดินแดนเทพนิยายแห่งนี้ เริ่มต้นจากบริเวณหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และความชุ่มชื้น อีกทั้งยังมีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดราก้อน อินน์, โรงสี, สะพานโค้งคู่ และโครงสร้างอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์เลยทีเดียว สัมผัสบรรยากาศสวยงามของสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื่น 
กลางวัน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) (ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพในอดีต มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (Te Puia) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)     อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของ ชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุ ร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ นำท่านเที่ยวชม เรนโบว์สปริง (Rainbow Spring Park) ซึ่งเป็นสวนป่าธรรมชาติซึ่งใช้เป็นสถานที่นอกจากอนุรักษ์ป่าและลำธารตามธรรมชาติแล้วยังใช้เป็นสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาเทร้าท์ นก หงส์ เป็ด รวมถึงนกกีวี อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อะโกรโดม (Agrodome) (ระยะทาง 13 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) และเข้าชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้ สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพื้นเมืองแบบฮังงิ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี 
ที่พัก MILLENIUM HOTEL ROTORUA **** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ไวโตโม – ถ้ำหนอนเรืองแสง  – อ๊อคแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสง (Waitomo Glowworm Cave) ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1887 จากการสำรวจโดยชาวอังกฤษนาม “เฟร็ด” โดยการนำทางของชาวเมารีในแถบนั้น ต่อมามีการแพร่กระจายออกไปถึงความงามของถ้ำไวโตโม และหนอนเรืองแสง จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาชมกันอย่างมากมาย ภายในถ้ำนั้นเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย 3 ถ้ำหลักคือ Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner's Gut อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศความงามภายในตัวถ้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย และหนอนเรืองแสงอันงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ (Auckland) (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ในภาษาเมารีอ็อคแลนด์มีชื่อว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญิงสาวที่มีผู้มาขอความรักถึง 100 คน อ็อคแลนด์ได้สมญานามนี้มาจากการที่เป็นภูมิภาคที่ชนเผ่าต่างๆ ต้องการครอบครอง บรรยากาศที่ผสมผสานกันของอ่าว หมู่เกาะ ฃวัฒนธรรมโพลีนีเชียนและความเป็นเมืองที่ทันสมัยก็ทำให้อ็อคแลนด์ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (Sky Tower) หอคอยที่ตั้งตระหง่านกลางกรุงที่มีความสูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ แห่งนี้จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองอ็อคแลนด์ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชม ย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้าและตึกสำคัญของเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก SKYCITY HOTEL AUCKLAND **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อ๊อคแลนด์ – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค – พิพิธภัณฑ์โอทาโก 
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
05.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์ (AKL) เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
07.25 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดันนีดิน (DUD) โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QF143 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
09.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองดันนีดิน (DUD)
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชม เมืองดันนีดิน (Dunedin) หรือสกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดันนีดิน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์  นับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนนสายที่ชันที่สุดในโลก โดยมีระดับองศาความชันถึง 38 องศา นำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตหุบเขา มีอาณาเขตติดกับทะเล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนคณะทันตแพทย์ นำท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟแห่งดันนีดิน (Dunedin Railway Station) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ในจตุรัสแอนแซค ออกแบบก่อสร้างโดย George Troup มีศิลปะก่อสร้างแบบ Flemish ลักษณะเด่นคือ หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีดำที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟ ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นัค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ขึ้น จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งซื้อขึ้นมาไว้ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โอทาโก (Otago Museum) พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่อยู่ติดกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1868 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองดันนีดินเป็นจำนวนมาก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชม ภายในบรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของธรรมชาติในซีกโลกใต้ไว้ครบถ้วน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดและเรียกคนดูได้มากที่สุดก็คือ โครงกระดูกของนกมัว (Moa) นกโบราณขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากการถูกล่าของชาวเมารี จากนั้นนำท่านนั่งรถแปดล้อลัดเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งเพื่อเดินทางสู่ Natures Wonder เพื่อชมธรรมชาติของสัตว์หายากตามธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์สีสันแปลกตาซึ่งหาดูได้เฉพาะในแถบนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพนกวินตาเหลือง (Yellow Eyed Penquin) เพนกวินจิ๋วสีฟ้า (Little Blue Penquin) แมวน้ำขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน้ำ (Cormorant) นกอัลบาทรอส (Albatross) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน มื้อพิเศษ พร้อมลิ้มลองเมนู กุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้
ที่พัก SCENIC DUNEDIN HOTEL CITY **** หรือเทียบเท่า 

วันที่หก นั่งรถไฟ Taieri Railway – แอร์โร่ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์  – ยอดเขาโคโรเน็ท
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟดันนีดิน เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway สู่สถานี Pukerangi (ใช้เวลานั่งรถไฟ 2 ชั่วโมง) สัมผัสประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟชมทัศนียภาพและลอดผ่านอุโมงค์กว่า 10 อุโมงค์ตลอดการเดินทาง ระหว่างทางจะมีการชะลอหรือหยุดของรถไฟเป็นพักๆเพื่อให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของวิวและทิวทัศน์อันสวยงามของหุบเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวขจี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ (Arrowtown) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้างๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์และได้ชื่อว่า "Adventure Capital of the World" และเป็น "second most attractive tourist destination in the world"  จากทัศนียภาพที่สวยงามจึงใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น Lord of the Rings เมืองควีนส์ทาวน์นี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัย ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร มีคดีความน้อยมาก แทบไม่มีคนว่างงาน ควีนส์ทาวน์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของ ทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) จึงทำให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพในฝัน นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรือ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา พร้อมกับทะเลสาบวาคาติปูที่สวยงามด้านล่าง พร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวได้มาเล่นสกีในช่วงหน้าหนาว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำท้องถิ่นมื้อพิเศษบนยอดเขาบ็อบส์พีค ณ ภัตตาคาร Skyline 
นำท่านชมการแสดงพิ้นเมืองของชนเผ่าเมารี
ที่พัก MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน)

วันที่เจ็ด มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)       โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้นํ้าท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็นฉากหลังอย่างงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต้นิวซีแลนด์ผ่านเส้นทาง The Milford Road ทางหลวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 121 กิโลเมตร ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็น ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น บนเรือระหว่างการล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์
บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) ผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน คือความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติที่คุณควรมาสัมผัส ชาวนิวซีแลนด์ภูมิใจนักหนา จนเรียกขานว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติแห่งชาติของชาวนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย  โดยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fjord)” ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผาได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) (หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไม่สามารถเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ได้บริษัทฯจะเปลี่ยนทัวร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์มทดแทน) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก MILLENIUM HOTEL QUEENSTOWN **** หรือเทียบเท่า  (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่แปด บันจี้จัมพ์– ทไวเซิล - อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน – เทคาโป
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่เล่น Bungee Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์ (***ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบันจี้นี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองโอมาราม่า (ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูบาร์บีคิว)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล (Twizel) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ แวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแซลมอนสดๆได้อีกด้วยได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก ผู้ค้นพบประเทศนิวซีแลนด์ ยอดเขาเมาท์คุ้กมีความสูงถึง 3,704 เมตร นับเป็นยอดเขาสูงลำดับที่ 37 ของโลกที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี นำท่านถ่ายรูปความงดงามของ ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake) ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพและ ความสวยงามของธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามและบริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก นำท่าน ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน (Tasman Glacier Boat Trip) ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งอันสวยงาม (***บริษัทเรือขอสงวนสิทธิ์การให้บริการล่องเรือสำหรับลูกทัวร์ที่มีอายุมากกว่า 4 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆซึ่งปกติจะให้บริการระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พัก PEPPERS BLUEWATER RESORTS  **** หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร นำท่านชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ซึ่งชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมาก เพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะแฮกลีย์, ศาลาว่าการประจำเมืองจากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH  **** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน)

วันที่สิบ ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของ เกาะใต้สู่เมืองไคคูร่า (Kaikoura) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ทำอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลักของเมือง ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (***การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกบางพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH  **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่สิบเอ็ด ไคร้สท์เชิร์ช - อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบ Breakfast Box
04.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช (CHC) เพื่อเชคอิน
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซิดนีย์ (SYD) โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QF138 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชั่วโมง)
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเมืองซิดนีย์ (SYD)
09.55 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ QF023 (ใช้เวลาบินประมาณ 09.40 ชั่วโมง) 
15.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top