รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

bookmark

วันแรก กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
07.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว W ประตู 9 
09.10 น. ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL403 
11.00 น. ถึงสนามบินโคลอมโบ
13.35 น. ออกจากสนามบินโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL115
14.30 น. ถึงสนามบิน มาเล่
นำท่านสู่รีสอร์ท โดย เรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที
เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ ห้องอาหาร
ที่พัก Safari Island Resort & Spa, Water Bungalows

วันที่สอง รีสอร์ท 
07.30-10.00 น.
Buffet Breakfast ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิ่มที่เคาน์เตอร์ทัวร์ในรีสอร์ท
12.30-14.00 น.
Buffet Lunch ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิ่มที่เคาน์เตอร์ทัวร์ในรีสอร์ท
19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ ห้องอาหาร
ที่พัก Safari Island Resort & Spa, Water Bungalows

วันที่สาม รีสอร์ท – มาเล่   – โคลอมโบ
07.30-10.00 น.
Buffet Breakfast ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิ่มโดยจ่ายค่าบริการเพิ่มที่เคาน์เตอร์ทัวร์ในรีสอร์ท
12.00 น. กระเป๋าวางหน้าห้องพร้อม เช็คเอาท์
12.30-14.00 น.
Buffet Lunch ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท
16.00 น.
ออกเดินทางจากรีสอร์ท สู่สนามบินมาเลย์ โดยเครื่องบินน้ำ (Seaplane) ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที
ฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่สนามบิน มาเล่ (ค่าบริการ 5 USD ต่อใบ)
นั่งเรือข้ามฟากจากสนามบินไม่ยังเมืองหลวงมาเล่ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อชมเมือง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมพระราชวังเก่าของประธานาธิบดี สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีในปัจจุบัน ชมมัสยิด สวนสาธารณะสุลต่าน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตลาดปลาและช้อปปิ้ง
17.00 น. Dinner ในเมืองมาเล่
18.40 น.  นั่งเรือข้ามฟากกลับสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
20.40 น. ออกจากสนามบินมาเล่ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL104
22.35 น. ถึงสนามบินโคลอมโบ

วันที่สี่ โคลอมโบ – กรุงเทพฯ
01.15 น.
ออกจากสนามบินโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL402
06.15 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top