รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

bookmark

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
07.00 น.
เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ประตู 3
09.30 น.
ออกจากนามบินสุวรรณภูมิ โดย Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG711
11.45 น.
ถึงสนามบิน มาเล่ นำท่านสู่รีสอร์ท เรือเร็ว(Speed Boat) ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ ห้องอาหาร
ที่พัก
Club Med Kani Resort Maldives

วันที่สอง รีสอร์ท
07.30-10.00 น.
Buffet Breakfast ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิ่มที่เคาน์เตอร์ทัวร์ในรีสอร์ท
12.30-14.00 น.
Buffet Lunch ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิ่มที่เคาน์เตอร์ทัวร์ในรีสอร์ท
19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ ห้องอาหาร
ที่พัก Club Med Kani Resort Maldives

วันที่สาม รีสอร์ท  – มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ 
07.30-10.00 น.
Buffet Breakfast ณ ห้องอาหาร
09.30 น.
กระเป๋าวางหน้าห้องพร้อม เช็คเอาท์
10.00 น. นำท่านสู่สนามบินมาเล่ โดยเรื่อเร็ว(Speed Boat) ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที เพื่อเช็คอิน
12.40 น. ออกจากนามบินมาเล่ โดย Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG712
19.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top