» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน  หนึ่งในเส้นทางทัวร์ต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เหตุผลหลักเนื่องมาจกา ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไต้หวันได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวัน ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า  เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกง และมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม”

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวัน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันได้ตลอดทั้งปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน จากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทีมงานเรายินดีให้ข้อมูลด้วยความยินดีเป็นย่างยิ่ง คะ 
 


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 36 รายการ 
รหัสทัวร์
     TWDKC2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
     วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWVW16_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน Wow!!! Taiwan
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – เหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื้อหลินไนท์มาร์เกต - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –ตึกไทเป 101 - เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561
     วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2561
     วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 4 เมษายน 2561
     วันที่ 8 - 11 เมษายน 2561
     วันที่ 17 - 20 เมษายน 2561
     วันที่ 22 - 25 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL15_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน LION ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ Germanium – Cosmetic shop – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL14_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Lion คุ้มจริง
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี -ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย่หลิว - ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) – เมืองยีหลานเจียวซี - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL13_TR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม
สายการบิน
     Tiger Air (TR)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 26 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2561
     วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2561
     วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWATH13_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน Taiwan three fever เที่ยวครบที่เดียว 3 อุทยาน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง - ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน – GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่  – เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต –พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET
กำหนดการ
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 26 - 30 เมษายน 2561
     วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2561
     วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2561
     วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561
     วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL12_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Lion Special
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – Cosmetic shop - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium -อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL11_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิ่ว-ศูนย์สร้อย Germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 19 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 23 เมษายน 2561
     วันที่ 21 - 24 เมษายน 2561
     วันที่ 27 - 30 เมษายน 2561
     วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2561
     วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2561
     วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2561
     วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2561
     วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
     วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กันยายน 2561
     วันที่ 15 - 18 กันยายน 2561
     วันที่ 22 - 25 กันยายน 2561
     วันที่ 29 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWCU_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด
ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น 
XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง
 
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     TWSSH1_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 36 รายการ 
ทัวร์ไต้หวันราคาถุก
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน
อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
Oct 27, 2017 
ตื่นตา!หินเศียรราชินีที่อุทยานเย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน : 10 สิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ในไทเป 
Nov 4, 2016 
อนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตะลึง ร้านอาหารระดับโลกและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้ไทเปเหมาะจะเป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวบินสายการบินทั้งหมดไปไต้หวัน 
Oct 10, 2016 
รวมมิตรเที่ยวบิน และสายการบิน Budget Airlines !!! ที่ไปไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป 
Sep 26, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top