» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน  หนึ่งในเส้นทางทัวร์ต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เหตุผลหลักเนื่องมาจกา ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไต้หวันได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวัน ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า  เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกง และมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม”

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวัน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันได้ตลอดทั้งปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน จากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทีมงานเรายินดีให้ข้อมูลด้วยความยินดีเป็นย่างยิ่ง คะ 
 


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 36 รายการ 
รหัสทัวร์
     TWZE1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดการ
     วันที่ 6 - 9 มกราคม 2561
     วันที่ 12 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 13 - 16 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 20 - 23 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 30 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWDKC2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TRENDY TAIWAN (4 วัน 3 คืน) TG
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย)
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50%
โรงแรมระดับมาตรฐาน 3ดาว และ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) เกาเหม่ย
D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด
ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   
อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
·มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ  
กำหนดการ
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWDKC1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TRENDY TAIWAN (4 วัน 3 คืน)
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย)
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50%
โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ
จิ่วเฟิ่น ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) เกาเหม่ย
D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด
ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   
อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ  
กำหนดการ
     วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2560
     วันที่ 3 - 6 มกราคม 2561
     วันที่ 5 - 8 มกราคม 2561
     วันที่ 10 - 13 มกราคม 2561
     วันที่ 12 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 17 - 20 มกราคม 2561
     วันที่ 19 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 27 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS19_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 5วัน4คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     23,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อาลีซาน เกาสง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดฝ๋อกวงซาน  EDA OUTLET   อ่าวซีจือ  ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard Station
กำหนดการ
     วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS18_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION คุ้มจริง 7D5N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ช็อป 3 ตลาดดัง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต เถาหยวนไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2560
     วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS17_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5D3N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นังรถไฟชมสวนสนพันปี ทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการเจ้าพ่อกวนอู เถาหยวนไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
กำหนดการ
     วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 11 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS16_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สิงโตคำราม 5D3N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไถจง –หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง–ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium Power-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคม)-ซีเหมินติง
 
 
กำหนดการ
     วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 11 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS15_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิง ลั่นเลย 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-เย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ตลาดซีเหมินติง - COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 
กำหนดการ
     วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS13_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อย - โคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน—ขนมพายสับปะรด-หนิงเซียไนท์มาเก็ต - ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต - ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
 
กำหนดการ
     วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 17 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS7_BR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N
สายการบิน
     EVA Air (BR)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ - สุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่5ดาว - เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง - อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET – MITSUI OUTLET PARK
 
 
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 7 มกราคม 2561
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 36 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน
อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
Oct 27, 2017 
ตื่นตา!หินเศียรราชินีที่อุทยานเย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน : 10 สิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ในไทเป 
Nov 4, 2016 
อนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตะลึง ร้านอาหารระดับโลกและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้ไทเปเหมาะจะเป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวบินสายการบินทั้งหมดไปไต้หวัน 
Oct 10, 2016 
รวมมิตรเที่ยวบิน และสายการบิน Budget Airlines !!! ที่ไปไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป 
Sep 26, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top