เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน 1 วัน

ช่องทางการติดต่อบริษัท

เวลาทำการ

วัน-เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์

Security of Website
ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์
www.wtravel.co.th
โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

เว็บไซต์ www.wtravel.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย(Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้น เราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้.-

 • เว็บไซต์เราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายกำหนด
 • เราได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอยางชัดเจน
 • เราได้เลือกใช้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล(Hosting) ที่ได้รับมาตรฐาน โดยเครื่อง Hosting จะวางอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย มีระบบไฟฟ้าสำรอง, ระบบป้องกันอัคคีภัย, มีการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพด้วย CCTV บันทึกตาม พรบ. 90 วัน
 • เว็บไซต์เรามีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการสำรองซอฟร์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ Software ที่ใช้ป้องกันไวรัสของเราคือ Trend Micro Deep Security
 • เว็บไซต์ของเรา มีระบบ Firewall เป็น Dedicate Virtnal Firewall (VMware NSX) มีการ Monitor 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น Server มี SOC สำหรับ Monitor Traffic ที่ผิดปกติ ไว้เพื่อป้องการการเจาะข้อมูลเข้ามาด้วยวิธีต่าง ๆ และยังได้ทำการ Backup Data ทุกวัน
 • ในกรณี ที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อบุคคลากรที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ info@wtravel.co.th หรือ โทร 02-374-1300

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

มั่นใจ 100%
 • ให้บริการคุณภาพ สู่ปีที่ 16
 • ที่ผ่านมา ลูกค้าทัวร์เดินทางได้ 100%
 • ไม่เคยมีประวัติลูกทัวร์ลอยแพ
ง่าย และหลากหลาย
 • ระบบค้นหาทัวร์ใช้งานง่าย ได้ทัวร์ตรงใจ
 • เลือกทัวร์ได้อย่างหลากหลายทั้งราคา สายการบิน และช่วงเวลา
 • Update โปรแกรมทัวร์รอคุณทุกวัน
ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
 • จองทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • จ่ายค่าทัวร์ด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ได้