» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาเขตกว้างมากครอบคลุมถึง 9 time zone และด้วยความใหญ่อลังการของประเทศรัสเซีย ทำให้มีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว เช่น Karelia ที่นี่เป็นสถานที่ ที่มีความสวยงามจากธรรมชาติ เมือง Vladmir อดีตเมืองหลวงของรัสเซีย เมือง Suzdal จึงเป็นเมืองหลักทางศาสนา เมือง Yakaterinburg เป็นเมืองที่กลิ่นอายแบบ รัสเชียผสมเอเชีย เป็นต้น

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์รัสเซียไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวรัสเซีย ไว้ตลอดปี

 
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ 
รหัสทัวร์
     RSZE2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     65,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า - เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –  สนามบิน – มอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น –  สนามบินเมอร์มานสค์ – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ - สแปร์โรว์ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VEGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE1_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     49,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต - สนามบินมอสโคว์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 21 เมษายน 2561
     วันที่ 22 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     54,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต - CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE1_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย WONDER OF RUSSIA
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     46,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – ชมการแสดงละครสัตว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – VEGUS MEGA STORE – สนามบินมอสโคว์ - โดฮา – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2561
     วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE1_SQ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย UNSEEN RUSSIA
สายการบิน
     Singapore Airlines (SQ)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ซาเวียร์ – อารบัต - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์) - เนินเขาสแปร์โรว์ – NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถัณฑ์อวกาศ – ห้าง Vegus - สนามบินมอสโคว์ - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 11 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZG9_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE Russia มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     46,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เนินเขาสแปร์โรว์สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพระราชวังแคทเธอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจโบสถ์หยดเลือด –  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซครถไฟความเร็วสูงกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลินพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่จัตุรัสแดงโบสถ์เซนต์บาซิล- ถนนอารบัต
กำหนดการ
     วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 21 เมษายน 2561
     วันที่ 22 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSWOC2_EK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
     Emirates Airlines (EK)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     54,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ - มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง - พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village
กำหนดการ
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 15 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE24_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Aurora in Russia 7วัน5คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     67,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต  สนามบินเชเรเมเตียโว เมอร์มานสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์ หมู่บ้านซามี่  Husky Park ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมอร์มานสค์  พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนามบินเมอร์มานสค์ มอสโคว์พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมการแสดงละครสัตว์ สแปร์โรว์ ฮิลส์ สถานีรถไฟใต้ดิน SHOPPING VUGUS MEGA STORE
 
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE23_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Nice Aurora in Russia 8วัน5คืน
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     59,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า หมู่บ้านซามี่ Husky Park  เนินเขาสแปร์โรว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ โชว์ละครสัตว์
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 19 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     RSZE19_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์รัสเซีย Absolute Russia 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     รัสเซีย
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     47,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – 
ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต 
กำหนดการ
     วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ 
ทัวร์รัสเซียราคาถูก
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวรัสเซีย
เที่ยว 6 ประเทศ ชมแสง AURORA สุดฟิน 
Nov 14, 2017 
แสงเหนือหรือแสงออโรร่า ( Northern Lights or Aurora Borealis )

St. Basil's Cathedral มหาวิหารเซนต์บาซิล แห่งกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 
Oct 27, 2017 
มหาวิหารเซนต์บาซิล

ทัวร์รัสเซีย : อาหารเมนูอร่อยรัสเซีย ที่ไม่ควรพลาด 
Nov 21, 2016 
อาหารรัสเซียที่จะต้องลองชิมเมื่อไปรัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย : เวลาและอุณหภูมิ 
Nov 10, 2016 
ก่อนเที่ยวรัสเซีย มาทราบอุณหภูมิ อากาศกันเถอะ

ทัวร์รัสเซีย : สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไป 
Sep 26, 2016 
1. แนะนำ...ว่าเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว / 2. สิ่งที่ท่านต้องพบ ณ ท่าอากาศยานรัสเซีย / 3. Immigration Card คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top