ความมั่นคง และปลอดภัยของเว็บไซต์

Security of Website

ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์

www.wtravel.co.th

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เว็บไซต์ www.wtravel.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย(Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้น เราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้.-
  1. เว็บไซต์เราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก(Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายกำหนด
  2. เราได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอยางชัดเจน
  3. เราได้เลือกใช้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล(Hosting) ที่ได้รับมาตรฐาน โดยเครื่อง มีระบบไฟฟ้าสำรอง, มีการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพด้วย CCTV, สารดับเพลิง และระบบทำความเย็นแบบ 
  4. เว็บไซต์เรามีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการสำรองซอฟร์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ 
  5. เว็บไซต์ของเรา มีระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น server ได้ติดตั้งโปรแกรม anti-hacker ไว้เพื่อป้องการการเจาะข้อมูลเข้ามาด้วยวิธีต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการ monitor การ ทำงานของ hard disk CPU ram ด้วย software แบบ real-time และยังได้ทำการ backup data ออกที่ external hard disk อย่างสม่ำเสมอ
  6. ในกรณี ที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อบุคคลากรที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ info@wtravel.co.th หรือ โทร 02-374-1300
 
                          บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 

 
 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top