ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
Term & Condition
ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
www.wtravel.co.th
โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
 
 
www.wtravel.co.th ดำเนินการโดย บริษัท  วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว 2 ประเภท หลัก ได้แก่
 1. ทัวร์ร่วมคณะ (Collective Tour) คือทัวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะนำมาให้ลูกค้าจอง คณะทัวร์จะเป็นลูกค้าจากหลากหลายที่ มาร่วมเป็นคณะเพื่อออกเดินทางไปกับคณะทัวร์ ราคาทัวร์จะแตกต่างกันตามเส้นทาง, สายการบิน, ,โรงแรมที่พัก, ระยะเวลา ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบราคาได้จากรายการทัวร์ในแต่ละรายการ
 2. ทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour) คือทัวร์ที่บริษัทฯ จัดขึ้นตามความประสงค์ของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม(Private Group) โดยจะไม่มีลูกค้าจากที่อื่นมาร่วมเดินทางกับคณะทัวร์ด้วย    ราคาทัวร์จะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง, สายการบิน, โรงแรมที่พัก, ระยะเวลา, ช่วงเวลา เป็นต้น บริษัทฯ จะออกแบบเส้นทางทัวร์ ตามความประสงค์ของท่าน และจะนำเสนอท่าน พร้อมราคา และเงื่อนไขให้ท่านพิจารณา ก่อนตัดสินใจต่อไป   
ก่อนที่ท่านจะทำการจองทัวร์ (Collective Tour) หรือให้จัดทัวร์(Incentive Tour) กับบริษัท  วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด  ผ่าน Website www.wtravel หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีให้บริการ อาทิ เช่น ทางโทรศัพท์, ทางโทรสาร, ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, แอพพลิเคชั่นไลน์ ฯลฯ  กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อน เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง ถ้าท่านทำการจองใดๆ กับ บริษัทฯ  ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด

 
เงื่อนไขราคาทัวร์
บริษัทฯ ได้กำหนดราคาทัวร์ ทั้งทัวร์ร่วมคณะ(Collective Tour) และทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour) ตามเส้นทางต่างๆ  ซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปท่องเที่ยว ไว้ ดังนี้.-

เส้นทางโซนเอเซีย
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาอยู่ระหว่าง 15,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาอยู่ระหว่าง 13,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
 • ทัวร์พม่า ราคาอยู่ระหว่าง 11,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
 • ทัวร์จีน ราคาอยู่ระหว่าง 20,000.-บาท ถึง 70,000.-บาท
 • ทัวร์อินเดีย ราคาอยู่ระหว่าง 30,000.-บาท ถึง 70,000.-บาท
 • ทัวร์มาเลเซีย ราคาอยู่ระหว่าง 15,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาอยู่ระหว่าง 15,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
 • ทัวร์ลาว ราคาอยู่ระหว่าง 10,000.-บาท ถึง 20,000.-บาท
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาอยู่ระหว่าง 10,000.-บาท ถึง 20,000.-บาท
 • ทัวร์บาหลี ราคาอยู่ระหว่าง 20,000.-บาท ถึง 40,000.-บาท
 • ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาอยู่ระหว่าง 20,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
 • ทัวร์บูไน ราคาอยู่ระหว่าง 15,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
 • ทัวร์อินโดเนเซีย ราคาอยู่ระหว่าง 20,000.-บาท ถึง 50,000.-บาท
 • ทัวร์เนปาล ราคาอยู่ระหว่าง 20,000.-บาท ถึง 50,000.-บาท
 • ทัวร์ฟิลิปปินส์ ราคาอยู่ระหว่าง 20,000.-บาท ถึง 40,000.-บาท
 • ทัวร์ภูฏาน ราคาอยู่ระหว่าง 20,000.-บาท ถึง 30,000.-บาท
เส้นทางโซนออสเตรเลีย
 • อาทิ ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์นิวซีแลนด์
 • ราคาอยู่ระหว่าง 40,000.-บาท ถึง 100,000.-บาท
เส้นทางทัวร์ตะวันออกกลาง
 • อาทิ ทัวร์ดูไบ, ทัวร์จอร์แดน, ทัวร์กาตาร์, ทัวร์โอมาน, ทัวร์อิหร่าน, ทัวร์เตหะราน
 • ราคาอยู่ระหว่าง 30,000.-บาท ถึง 70,000.-บาท
เส้นทางทัวร์โซนแอฟริกา
 • อาทิ ทัวร์แอฟริกา, ทัวร์เคนย่า, ทัวร์โมร็อคโค, มาดากัสการ์, ทัวร์อียิปต์
 • ราคาอยู่ระหว่าง 40,000.-บาท ถึง 80,000.-บาท
เส้นทางโซนอเมริกา
 • อาทิ ทัวร์อเมริกา, ทัวร์แคนาดา, เอกวาดอร์, บราซิล, อาเจนติน่า, ชิลี, เปรู
 • ราคาอยู่ระหว่าง 70,000.-บาท ถึง 200,000.-บาท
เส้นทางทัวร์โซนยุโรป
 • อาทิ ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์อิตาลี่, ทัวร์สเปน, ทัวร์อังกฤษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เนเธอร์แลนด์, ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์สโลวีเนีย, ทัวร์ลักเซมเบิร์ก, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์สโลวาเกีย, ทัวร์จอร์เจีย, ทัวร์โปแลนด์, ทัวร์ตุรกี, ทัวร์โปรตุเกส, ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์สแกนดีนีเวีย, ทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์เดนมาร์ก, ทัวร์สวีเดน, ทัวร์ฟินแลนด์, ทัวร์นอร์เวย์, ทัวร์โครเอเชีย, ทัวร์สกอตแลนด์, ทัวร์ไอร์แลนด์, ทัวร์เวลส์, ทัวร์กรีนแลนด์ , ทัวร์กรีซ, ทัวร์บัลแกเรีย, ทัวร์โรมาเนีย,  ทัวร์มอลตา, ทัวร์อาเซอร์ไบจาน, ทัวร์อาเมเนีย, ทัวร์ลิทัวเนีย, ทัวร์ลัตเวีย, ทัวร์เอสโตเนีย
 • ราคาอยู่ระหว่าง 50,000.-บาท ถึง 200,000.-บาท
ทัวร์เส้นทางในประเทศ
 • อาทิ ภาคกลาง ได้แก่ ทัวร์กรุงเทพฯ, ทัวร์อยุธยา, ทัวร์หัวหิน
  ภาคเหนือ ได้แก่ ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์เชียงราย
  ภาคใต้ ได้แก่ ทัวร์ภูเก็ต,ทัวร์กระบี่,ทัวร์พังงา
  ภาคตะวันออก ได้แก่ ทัวร์ตราด,ทัวร์ชลบุรี, ทัวร์พัทยา, ทัวร์ระยอง
  ภาคอีสาน ได้แก่ ทัวร์เลย, ทัวร์ขอนแก่น, ทัวร์อุดร, ทัวร์อุบลฯ, ทัวร์สกลนคร
 • ราคาอยู่ระหว่าง 3,000.-บาท ถึง 10,000.-บาท
อย่างไรก็ตาม ราคาทัวร์อาจมีความแตกต่างจากที่บริษัทฯ ได้นำเสนอไว้ตามข้างต้น ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากปัจจัยประกอบหลายๆ อย่าง อาทิ โปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน, โปรโมชั่นราคาโรงแรมที่พัก, ฤดูกาลท่องเที่ยวไฮน์ซีซั่น หรือโลซีซั่น เหล่านี้เป็นต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านตรวจสอบราคาในรายการทัวร์ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  สำหรับเส้นทางทัวร์นอกเหนือจากที่แสดงไว้ข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก หากท่านต้องการทราบราคา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ www.wtravel.co.th
 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีท่านทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้ต้องชำระ  เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • ท่านจะต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวัน-เวลา ที่บริษัทฯ ได้กำหนด และแจ้งท่านไว้ กรณีท่านไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า ท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับบริษัทฯ เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัทฯ
 • กรณีที่ท่านต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง แจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  บริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
เงื่อนไขการคืนเงิน
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ ก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมดตามยอดที่ท่านจองชำระ (ยกเว้น กรณีหากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตี หรือมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตี ค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • การเดินทางที่ต้องการันตี หรือมัดจำมัดจำ หรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 10,000.-บาท 
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
 • กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
   
เงื่อนไขการออกเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้จองทัวร์ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด
 • หากคณะออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุที่มีผู้จองทัวร์ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง สำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางกับคณะไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด
 • หากท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีคณะผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้คณะออกเดินทางได้  บริษัทฯ จะรับพิจารณาการให้บริการ และจะแจ้งทานให้รับทราบต่อไป
 • เมื่อคณะมีผู้เดินทางตามกำหนด  บริษัทฯ จึงจะจัดหัวหน้าทัวร์ชาวไทยร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย
 • หากมีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด  คณะอาจจะออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ชาวไทย เดินทางไปด้วย หากคณะทัวร์ต้องการให้มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย จะต้องชำระค่าบริการเพิ่ม 
 
เงื่อนไขค่าบริการ
 • อัตราค่าบริการนี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.
  • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ  3 ท่าน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
  • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขทัวร์อื่นๆ
 • บริษัท ได้ดำเนินการจัดทัวร์สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ และไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ อาทิ เช่น ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การปฏิวัติ, อุบัติเหตุ,  ความเจ็บป่วย, ความสูญหาย หรือเสียหายของสัมภาระ, ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสายการบิน  และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมทั้งนโยบายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ มักจะมีการโปรโมทสินค้าพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่น และสินค้าอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับบริษัทฯพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้จะคำนึงถึง ความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   ดังนั้น  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงแล้ว ประมาณ 2 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเองและไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ ทั้งนี้เพื่อให้คณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง  
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     มิลลิลิตรต่อชิ้น และไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนำ ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ, มีดพก, แหนบ, อุปกรณ์กีฬาฯ    จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบิน ดังนี้.-
  • แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด   ได้แก่แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
  • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
  • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
  • ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
เงื่อนไขอื่นๆ  และการร้องเรียน
 • ในกรณีที่ท่านมีปัญหา หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน หรือสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่ info@wtravel.co.th
 • ในกรณีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องข้อร้องเรียนของท่าน ไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านสามารถร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อไกล่เกลี่ยต่อไป ซึ่งขั้นตอนต้องเป็นไปตามหน่วยงานนั้นๆ กำหนด
อนึ่ง เนื่องจากทัวร์บางรายการ อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะที่แตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานนี้ ขอให้ท่านได้อ่านดูเงื่อนไขได้จากรายการทัวร์นั้นๆ ซึ่งจะมีแจ้งไว้ในท้ายรายการทัวร์
 

       บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 

 
 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top