ทัวร์เวียดนาม : เงินตราเวียดนาม
Sep 26, 2016 
เงินตราเวียดนาม

(VOVworld) - เงินเวียดนามได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เหรียญและธนบัตร โดยมูลค่าเงินที่มีทั้งเหรียญและธนบัตรก็คือ 200 ด่ง (ฮายจำด่ง) 500 ด่ง (นัมจำด่ง) 1000 ด่ง (หมดหงิ่นด่ง) 2000 ด่ง (ฮายหงิ่นด่ง)  และ 5000 ด่ง (นัมหงิ่นด่ง)  ส่วนเงินตั้งแต่ 10000 ด่ง (เหมื่อยหงิ่นด่ง) ขึ้นไปจะมีเฉพาะธนบัตร คือ10000 ด่ง (เหมื่อยหงิ่นด่ง) 20000 ด่ง (ฮายเมือยหงิ่นด่ง) 50000 ด่ง (นัมเมือยหงิ่นด่ง)  100000 ด่ง (หมดจำหงิ่นด่ง) 200000 ด่ง (ฮายจำหงิ่นด่ง) และ 500000 ด่ง (นัมจำหงิ่นด่ง) แต่เดี๋ยวนี้ ไม่มีการใช้เหรียญมีแต่ธนบัตรเพียงอย่างเดียว
 
500000 ด่ง (Photo: Internet)
ส่วนวิธีคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนคร่าวๆ ระหว่างเงินด่งกับเงินไทยก็ให้เอาเงินบาทหารครึ่งหนึ่ง แล้วเพิ่มเลข 0 อีก 3 ตัว ก็ได้มูลค่าเป็นเงินด่งเวียดนามแล้ว  อาทิเช่น 100 บาท หารครึ่งหนึ่ง จะเป็น 50 แล้วเพิ่มเลข 0 อีก 3 ตัว จะเป็น 50000 ด่ง (นำเมือยหงิ่นด่ง)  1000 บาทแลกเป็นเงินเวียดนามได้ 500000 ด่ง (นัมจำหงิ่นด่ง) ซึ่งนี่ก็เป็นการคำนวนโดยคร่าวๆเท่านั้น เพราะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ จะขึ้นอยู่กับช่วงที่ท่านแลกเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทกับเงินด่งปัจจุบันคือ 1บาท=700ด่ง
 
50000 ด่ง (Photo: Internet)
คำศัพท์
hai trăm đồng (ฮายจำด่ง)  200 ด่ง
năm trăm đồng (นัมจำด่ง)  500 ด่ง
một nghìn đồng (หมดหงิ่นด่ง) 1000 ด่ง
hai nghìn đồng (ฮายหงิ่นด่ง)  2000 ด่ง
năm nghìn đồng (นัมหงิ่นด่ง)  5000 ด่ง
mười nghìn đồng (เหมื่อยหงิ่นด่ง) 10000 ด่ง
hai mươi nghìn đồng (ฮายเมือยหงิ่นด่ง) 20000 ด่ง
năm mươi nghìn đồng (นัมเมือยหงิ่นด่ง)  50000 ด่ง
một trăm nghìn đồng (หมดจำหงิ่นด่ง) 100000 ด่ง
hai trăm nghìn đồng (ฮายจำหงิ่นด่ง) 200000 ด่ง
năm trăm nghìn đồng (นัมจำหงิ่นด่ง) 500000 ด่ง 
 

 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top