ทัวร์บาหลี : ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบาหลี
Oct 27, 2017 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบาหลี
          ในยุคเริ่มต้นของบาหลีนั้น เกิดจากการอพยพถิ่นฐานของที่ชนเผ่าออสโตรนีเซียนมากจากเกาะไต้หวัน ซึ่งเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลลัดเลาะไปตามทะเลในตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงบาหลี ซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ได้ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว ทำให้ชนชาวบาหลี ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ จึงทำให้บาหลีมีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับผู้คนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และโอเขียเนียนอกจากนี้ยังค้นพบหลักฐานทางอารยธรรมต่างๆ ทั้งการขุดพบเครื่องมือเครื่องที่ทำจากหิน ที่หมู่บ้านเจอกิก์ มีอายุกว่า 3,000 ปี และยังพบหลุมฝังศพและโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 4,000 ปี ของมนุษย์หินยุคใหม่ และยุคสำริด ซึ่งหลักฐานการขุดพบเหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซิตุสปูร์บาลากา ที่เมืองกีลีมานุก์ ต่อมาในศตวรรษที่ 7 ได้มีพ่อค้าชาวอินเดีย เข้ามาเผยแผ่ศาสนาฮินดูยังหมู่เกาะอินโดนีเซีย รวมไปจนถึงชาวบาหลี ทำให้ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีเทวรูปสำริดและหินสลักที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพุทธและฮินดูที่บริเวณภูเขากูนุงกาวี และถ้ำโกอากาจะฮ์หลังจากนั้นในช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล บาหลีก็เริ่มคึกคักไปด้วยผู้คน กลายเป็นเมืองที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยน และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ได้มีศิลาจารึก ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับบาหลีเอาไว้ โดยได้ขุดพบที่บริเวณใกล้ๆ กันกับหาดซานูร์ รวมทั้งยังมีหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรอื่นๆ เช่น การจารึกบนแผ่นโลหะ เป็นต้น


 

 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top