ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป
Sep 26, 2016 

วีซ่า
ไต้หวันยกเว้นวีซ่า 30 วัน ให้นักท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2016 เป็นต้นไป !
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2016 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวไทยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) พำนักอยู่ในไต้หวันได้ 30 วัน จะทดลองใช้มาตรการนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. หลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม และวีซ่าของประเทศที่สาม
3. ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 30 วัน
http://www.boca.gov.tw/mp?mp=2

ภาษา
ภาษาราชการของที่นี่คือ ภาษาจีนแมนดาริน คนไต้หวันมีการใช้ภาษาฮกเกี้ยนหรือฟูเจี่ยอย่างกว้างขวาง ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

สภาพอากาศ
ประเทศไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างเขตภูมิอากาศปานกลางและเขตร้อน อากาศจึงมีลักษณะเป็นกึ่งร้อนชื้น มีอุณหภูมิโดยประมาณ 22 ℃ ตลอดทั้งปี ยกเว้นในเขตภูเขา
 
สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินของประเทศไต้หวันคือ ดอลล่าไต้หวัน (NT$) และมีอัตราแลกเปลี่ยน US$1 = NT$30.5 ณ เดือนธันวาคม 2554 สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดและเช็คได้ที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์หลักทุกแห่ง นอกจากนั้นยังสามารถแลกเงินได้ตามโรงแรมและห้างสรรพสินค้าได้อีกด้วย ร้านค้าที่นี่รับบัตรเครดิตทุกประเภท ธนบัตรของประเทศไต้หวัน ได้แก่ 2,000 1,000 500 200 และ 100 และเงินเหรียญ 50 20 10 5 และ 1
ธรรมเนียมการให้ทิป
ธรรมเนียมการให้ทิปของที่นี่นั้นไม่มีการบังคับ สามารถให้ได้ตามต้องการ โรงแรมและร้านอาหารชั้นนำหลายแห่งได้บวกค่าธรรมเนียให้บริการแล้ว 10 เปอร์เซ็นต์

เครือข่ายโทรศัพท์
สามารถโทรระหว่างประเทศได้โดยใช้โทรศัพท์เติมเงิน บัตรหรือเหรียญ โทรศัพท์ทุกเครื่องสามารถโทรออกภายในประเทศได้ หรือท่านสามารถส่งแฟกซ์ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 แฟมิลี่ มาร์ท และมีเครือข่าย 3G ให้บริการทั่วทั้งประเทศ และบางจุดในเขตภูเขา

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินและหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์
ในการโทรออกต่างประเทศในประเทศไต้หวัน ให้กด 002 + รหัสประเทศ + หมายเลขโทรศัพท์
ในการโทรไปยังประเทศไต้หวัน รหัสประเทศคือ 886

►สถานีตำรวจ : 110
►เจ้าหน้าที่ตำรวจทีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ : ไทเป : (02) 2556-6007
►สถานเอกอัครราชทูต : (02) 2343-2888
►ดับเพลิงและรถฉุกเฉิน : 119
►เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือต่างชาติ : 100
►เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ : 106
►เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นภาษาจีน: 104 และ 105

สายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง (0800-011-765) และสายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 24 ชั่วโมง (0800-024-111) ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อสงสัยของท่านได้ เจ้าหน้าที่จะไปหาข้อมูลและติดต่อกลับท่านภายหลัง ปกติจะติดต่อกลับภายใน 30 นาที

กระแสไฟฟ้า
ไต้หวันใช้กระแสไฟฟ้ า 110V คลนื่ ความถี่ 60Hz ปลั๊กเสียบเป็นแบบขาแบนสองขา (ภาพ A)
และปลั๊กเสียบแบบขาแบนสองขา+รูกลมต่อสายดิน เป็นลักษณะปลั๊กสามขา (ภาพ B )
 


ขอบคุณข้อมูล : http://www.taiwan.net.my/th/tips
 
 
 
 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top