» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย  อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก มีเมืองมุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด และยังมีเมืองบังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และอวกาศอีกด้วย

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์อินเดียไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวอินเดียไว้ตลอดปี

รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 9 รายการ 
รหัสทัวร์
     IDEXP1_SG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย Namaste KASHMIRE
สายการบิน
     SPICEJET (SG)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เดลลี - ศรีนาคาร์ – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์ – พาฮาลแกม – ศรีนาคาร์ – เดลลี 
กำหนดการ
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ER2_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย อัครา-จัยปูร์-พุชการ์ 5 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์

ชัยปุระ - จัยปูร์  - อักรา - อัครฟอร์ด - มินิทัชมาฮาล - อัครา - พระราชวังฟาเตปุระสิกรี - จัยปูร์ - ฮาวา มาฮาล - จัยปูร์ - พุชการ์ - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - จัยปูร์ 

กำหนดการ
     วันนี้ - ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ER3_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ดินแดนมหาราชา ดินแดนฟ้าจรดทราย
เที่ยว 8 เมือง จัยปูร์ จัยแชลเมียร์
จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ รานัคปูร์ พุชกาปูร์
มันดาวา บิคาเนอร์
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2560
     วันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     IDEXP2_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด- ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด- ชัยปุระ
 
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     IDEXP3_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-แคชเมียร์- ชัยปุระ 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-แคชเมียร์- ชัยปุระ 
กำหนดการ
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2561
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA9/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย มนต์เสน่ห์ราชสถาน 12 วัน 10 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     12 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น
     65,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มนต์เสน่ห์ราชสถาน สัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกแห่งท้องทะเลทรายถาร์ 
ชมความมั่งคั่งและความงดงามของปราสาทราชวังของมหาราชาแคว้นราชาสถาน 12 วัน 10 คืน
ดินแดนฟ้าจรดทราย ย้อนรอยเส้นทางสายใหมในแดนภารตะ ชมเอกลัษณ์การแต่งตัวด้วยสีสันอันสดใส 
เมืองนาวาครห์ เมืองมันดาวา เมืองสีแดงบิคาเนอร์ เมืองสีทองจัยแซลเมียร์ เมืองสีฟ้าจ๊อดปูร์ เมืองแห่งทะเลสาบอุไดร์ปูร์ พุชการ์เมืองเกิดพระพรหม เมืองหลวงแห่งรัฐเมืองสีชมพูจัยปูร์ 
กำหนดการ
     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA6/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     47,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ขอนำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล
ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป...
ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก 
พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก
สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ 
กุสินารา... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด
ราชคฤห์... ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา 
นาลันทา... มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
กำหนดการ
     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA4/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย นมัสการ...อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ เดลลี ชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     28,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการ...อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ เดลลี ชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ
กำหนดการ
     วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA1/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ ทัชมาฮาล แบบเจาะลึกอินเดีย -เนปาล 9 วัน 8 คืน
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     52,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก 
พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก
สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ 
กุสินารา.... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด
ราชคฤห์... ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา 
นาลันทา... มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
กำหนดการ
     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     13 ธ.ค. 60 

รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 9 รายการ 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top