» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย  อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก มีเมืองมุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด และยังมีเมืองบังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และอวกาศอีกด้วย

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์อินเดียไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวอินเดียไว้ตลอดปี

รายการทัวร์ 4 รายการ จาก 4 รายการ 
รหัสทัวร์
     IDSB1_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     43,911 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 
พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี  – กุสินารา – ลุมพินี –  สาวัตถี – พาราณสี – พุทธคยา
 
 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     IDEXP1_SG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย Namaste KASHMIRE
สายการบิน
     SPICEJET (SG)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เดลลี - ศรีนาคาร์ – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์ – พาฮาลแกม – ศรีนาคาร์ – เดลลี 
กำหนดการ
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     IDOG8_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล แคชเมียร์ เหมือนฝันฉันรักเธอ 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,991 baht
ไฮไลท์ทัวร์
                               ♦ อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน ♦
 
                                 สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
                     สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
                  ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” 
                                         เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  (FD)
กำหนดการ
     วันที่ 14 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561
     วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2561
     วันที่ 30 - 4 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รหัสทัวร์
     IDEXP3_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-แคชเมียร์- ชัยปุระ 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชัยปุระ (จัยปูร์) - ทัชมาฮาล-แคชเมียร์- ชัยปุระ 
กำหนดการ
     วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.พ. 61 

รายการทัวร์ 4 รายการ จาก 4 รายการ 
ทัวร์อินเดียราคาถูก
 
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top